CZ/DE/EN

Přečtěte si

Atentát na zastupujícího říšského protektora a podíl statečných jedinců z Teplicka na jeho uskutečnění
Základní fakta o nejvýznamnějším činu českého protifašistického odboje za druhé světové války, atentátu na Reinharda Heydricha, jednoho z hlavních organizátorů holocaustu, který provedli Jozef Gabčík a Jan Kubiš 27. května 1942, zná téměř každý. Možná však mnozí nevědí, že se na jeho přípravě a pomoci atentátníkům podílely osoby z našeho regionu a zaplatily za to životem.

Odpůrkyně nacismu Herta Lindnerová
Aktivní účastnice protinacistického hnutí odporu se narodila 2. 11. 1920 v Bohosudově u Teplic.

Motýli na podzim
Vyrazte do lesa, na zahradu či do parku, třeba se setkáte s motýlími otužilci. Procházka v přírodě je nejlepší lék na případné podzimní chmury.

Fragment děla z Doubravky
Hrad na Doubravské hoře si nechal vystavět Jan Ilburk, vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic.

Příspěvek k dějinám knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku
Latinské přísloví „Claustrum sine armaria quasi castrum sine armanentarium“ (Klášter bez knihovny je jako hrad bez zbrojnice), rozšířené v Evropě od 12. století plně vystihuje nezbytnost knih v životě řeholní společnosti. PhDr. Jana Perutz Michlová ve svém příspěvku nastiňuje historii knihovny, v jejímž osudu se vždy odrážel rozkvět kláštera, doba jeho zmaru i nového budování.

Štýrskohradecký univerzitní rukopis v knihovně oseckých cisterciáků
V klášterní knihovně v Oseku se nachází velké množství velmi vzácných a značně starých knih, jejichž studiu se věnuje knihovník teplického muzea a význačný barokní badatel Jirka Wolf, který zde mimo jiné objevil latinsky psaný komentáříček studenta univerzity ve Štýrském Hradci z roku 1647. Petr Osecký (Petrus Ossecensis), jak sám sebe nazývá, zde vyjadřuje radost z blížících se prázdnin, ale především úctu a slávu Bohu.

Z barokních rukopisů oseckých cisterciáků
Při katalogizování a zapisování starých tisků z fondu cisterciácké knihovny v Oseku se člověk občas zamýšlí nad tím, jací byli asi cisterciáci, kteří ony knihy četli, co je trápilo, o čem přemýšleli?

Arménská knižní kultura v díle oseckého cisterciáka
Hledání údajů o dějinách osecké klášterní knihovny v rukopise zdejšího cisterciáka P. Malachiase Welckera (1643-1712), nesoucím název „Reincipit series abbatum“ může přinést nejedno překvapení i pokud jde o historii knih a vzdělanosti na jiných místech, někdy i velmi vzdálených. Čtěte více...