CZ/DE/EN

Přečtěte si

Příspěvek k dějinám knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku

Latinské přísloví „Claustrum sine armaria quasi castrum sine armanentarium“ (Klášter bez knihovny je jako hrad bez zbrojnice), rozšířené v Evropě od 12. století plně vystihuje nezbytnost knih v životě řeholní společnosti. PhDr. Jana Perutz Michlová ve svém příspěvku nastiňuje historii knihovny, v jejímž osudu se vždy odrážel rozkvět kláštera, doba jeho zmaru i nového budování. Čtěte více...

Štýrskohradecký univerzitní rukopis v knihovně oseckých cisterciáků

V klášterní knihovně v Oseku se nachází velké množství velmi vzácných a značně starých knih, jejichž studiu se věnuje knihovník teplického muzea a význačný barokní badatel Jirka Wolf, který zde mimo jiné objevil latinsky psaný komentáříček studenta univerzity ve Štýrském Hradci z roku 1647. Petr Osecký (Petrus Ossecensis), jak sám sebe nazývá, zde vyjadřuje radost z blížících se prázdnin, ale především úctu a slávu Bohu. Čtěte více...

Z barokních rukopisů oseckých cisterciáků

Při katalogizování a zapisování starých tisků z fondu cisterciácké knihovny v Oseku se člověk občas zamýšlí nad tím, jací byli asi cisterciáci, kteří ony knihy četli, co je trápilo, o čem přemýšleli? Čtěte více...

Arménská knižní kultura v díle oseckého cisterciáka

Hledání údajů o dějinách osecké klášterní knihovny v rukopise zdejšího cisterciáka P. Malachiase Welckera (1643-1712), nesoucím název „Reincipit series abbatum“ může přinést nejedno překvapení i pokud jde o historii knih a vzdělanosti na jiných místech, někdy i velmi vzdálených. Čtěte více...