CZ/DE/EN

Odpůrkyně nacismu Herta Lindnerová

Herta Lindnerová (3. 11. 1920, Bohosudov – březen 1943, věznice Plötzensee), účastnice protinacistického hnutí odporu se narodila v národnostně smíšené rodině horníka Heinricha Lindnera a Anežky Lindnerové (za svobodně Němcové). Herta chodila do německé obecné a následně do české měšťanské školy, aby ovládla oba jazyky. Otec Herty Lindnerové i její strýc z matčiny strany vstoupili do komunistické strany. Herta byla členkou Německého svazu mládeže spolupracujícího s Komunistickým svazem mládeže a účastnila se i sportovních aktivit s nadšením pro turistiku a horolezectví. Po škole se stala prodavačkou, načas prodávala v Drážďanech, kde získala kontakty na saské levicové organizace, kterým po vypuknutí druhé světové války zprostředkovávala informace od levicové odbojové skupiny sdružené kolem bývalého sociálně demokratického starosty Ústí nad Labem Leopolda Pölzla. V roce 1941 začala pracovat jako prodavačka v Teplicích. V roce 1940 spoluzakládala horolezecký spolek Lindenbrüder. Svých výletů do hor však využívali zejména k předávání zpráv s odbojáři se sousedního Saska. Organizace se neubránila zostřenému dohledu po napadení SSSR Německem v roce 1941 a Herta Lindnerová byla zatčena a následně vyslýchána na teplickém a mosteckém gestapu. Poté byla převezena do Berlína, kde ve věznici Plötzensee byla ve svých 23 letech dne 27. 3. 1943 popravena. Zatčen a popraven byl také její otec a několik přátel.