CZ/DE/EN

Expozice

expozice

Klášter v Teplicích

Expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích je situována v přízemí tzv. románského křídla teplického zámku. Toto nejstarší křídlo zámku bylo součástí kláštera benediktinek založeného okolo roku 1160 českou královnou Juditou, manželkou krále Vladislava, která zde byla také pohřbena.
expozice

Zámecké interiéry

V roce 1947 byl teplickému muzeu přidělen k užívání rozsáhlý komplex zámeckých budov, který patřil v letech 1634-1945 šlechtickému rodu Clary-Aldringen. Mobiliář zámku se po druhé světové válce rozvezl do mnoha českých kulturních institucí, část se však vrátila zpět. Expozice v zámeckých interiérech představuje umělecké slohy 19. století v souvislostech s konkrétními historickými událostmi a osobnostmi.
expozice

Pokoj knížete de Ligne

Pokoj připomíná spisovatele, vojáka a diplomata, který působil v rakouských službách a byl současníkem Casanovy i Goetha. Přibližuje období let 1775-1831, kdy v roce 1775 uzavřel v Bruselu Jan. N. Clary-Aldringen sňatek s belgickou šlechtičnou Marií Christinou de Ligne, dcerou Charlese Josepha de Ligne (1735-1814), kterou si později přivedl na své teplické panství, kam ji otec často přijížděl navštívit.
expozice

Sbírka Puškinových přátel

Teplické setkání s Puškinem zapříčinil sňatek Alžběty Alexandry (Elisalex) Ficquelmontové s majitelem teplického panství Edmundem Clary-Aldringenem v roce 1841. Matka Elisalex patřila za svého pobytu v Rusku do blízkého okruhu přátel A. S. Puškina, její otec K. L. Ficquelmont (1777-1857) byl významnou osobností rakouské armády a diplomacie první poloviny 19. století.
expozice

Porcelán a keramika

V rámci oslav stého výročí založení Regionálního muzea v Teplicích byla v roce 1997 otevřena expozice věnovaná historii výroby porcelánu a keramiky na Teplicku. Téměř tři sta vystavených předmětů dokumentuje průřez výrobou sedmnácti nejdůležitějších firem regionu, a to v časovém rozpětí od první čtvrtiny 19. století až do začátku 2. světové války.
expozice

Umění 14. až 18. století

Expozice představuje výběr gotických a barokních obrazů a plastik z muzejních sbírek, importovaných do severozápadních Čech nebo vytvořených přímo v této oblasti. Výjimku tvoří pouze deskový oltář a modeletto oltářního obrazu italské provenience.
expozice

Lázeňství

V renesančním křídle teplického zámku, v místnostech kdysi určených k ubytování saských kurfiřtů a v sále s malovaným kazetovým stropem, je umístěna expozice lázeňství. Je zaměřena nejen na Teplice se starou lázeňskou tradicí, ale její teritoriální záběr je širší.
expozice

Pravěké dějiny Podkrušnohoří

Úvodní část expozice k dějinám Teplicka je věnována pravěkému osídlení podkrušnohorské oblasti. Dokumentuje zdejší region od příchodu prvních zemědělců v mladší době kamenné až po dobu římskou a stěhování národů.
expozice

Teplicko v raném středověku

Expozice seznamuje s výsledky archeologických výzkumů na Teplicku v kontextu dějinného vývoje severozápadních Čech a to z období časně slovanského až do počátků vrcholného středověku (6. - 15. století).
expozice

Mineralogie

Základem mineralogicko-geologických sbírek teplického muzea se v roce 1897 stala soukromá sbírka, která byla zakoupena od sběratele a pozdějšího kustoda A. H. Fassla. Poté se sbírky dlouho rozšiřovaly pouze příležitostnými dary, výměnami a koupěmi.
expozice

Paleontologie

Expozice představuje zkameněliny všech geologických útvarů zastoupených na území okresu Teplice a v jeho nejbližším okolí, které jsou dochovány v paleontologické sbírce Regionálního muzea v Teplicích.
expozice

Zoologie

Expozice je členěna do pěti tématických sekcí: 1) dravci, kteří díky své majestátnosti vždy přitahovali pozornost lidí; 2) ptáci lesa a otevřené krajiny; 3) ptáci vodních ploch mokřadů a blízkého okolí; 4) vzácní představitelé ryb a savců; 5) myslivecké trofeje doplňují expozici o ukázky lovné zvěře.
expozice

Historické hodiny

Expozicí historických hodin přibližuje teplické muzeum již od roku 1996 vývoj měření času se zaměřením na slohové proměny hodinových schrán spolu s technickým vývojem vlastních mechanismů v průběhu 18. až počátku 20. století.
expozice

Numismatický kabinet

Numismatický kabinet představuje výběr z numismatické sbírky Regionálního muzea, která obsahuje na jedenáct tisíc položek. Mince i papírová platidla seznamují s vývojem platidel užívaných na našem území od starověku až po současnost.
expozice

Grotta a malovaný sál

Umělou jeskyni ve svém sídle v Teplicích vybudoval kolem roku 1630 Vilém Vchynský, věrný podporovatel Albrechta z Valdštejna. Na konci 18. století, další z majitelů teplického panství, Jan Nepomuk Clary-Aldringen tyto prostory přestavěl a vyzdobil dle antických vzorů.