CZ/DE/EN

Sbírka Puškinových přátel

sbirka_puskinovych_pratel_4.jpg

Teplické setkání s Puškinem zapříčinil sňatek Alžběty Alexandry (Elisalex) Ficquelmontové s majitelem teplického panství Edmundem Clary-Aldringenem v roce 1841. Matka Elisalex patřila za svého pobytu v Rusku do blízkého okruhu přátel A. S. Puškina, její otec K. L. Ficquelmont (1777-1857) byl významnou osobností rakouské armády a diplomacie první poloviny 19. století.

V budově rakouského vyslanectví vedla Dolly Ficquelmontová vyhlášený literární salon, mezi jehož přední návštěvníky patřil A. S. Puškin, jehož hostitelka zaujala natolik, že rysy její osobnosti použil jako předobraz literárních postav některých svých děl. Právě v Dollyně salonu došlo v únoru 1837 k hádce mezi Puškinem a d´Antesem, která zapříčinila souboj, Puškinovo zranění i jeho smrt. Události popsala Dolly ve svých denících, v nichž zaznamenala i první návštěvu Teplic na podzim roku 1835, o pět let později absolvovali Ficquelmontovi v Teplicích čtrnáctidenní lázeňský pobyt. V tomto roce začal K. L. Ficquelmont působit ve vysokých státních funkcích, završením se stalo jmenování  předsedou vlády v dubnu 1848. Již po měsíci odstoupil a stáhl se po té zcela do ústraní. Se ženou pak žil střídavě ve Vídní, u dcery v Teplicích a Benátkách, kde oba zemřeli. Jejich ostatky byly převezeny do Teplic a uloženy do rodinné hrobky Clary-Aldringenů v kostele Panny Marie v Dubí u Teplic.

Vystavený soubor obrazů je rozdělen do tří částí. První je věnován Dolly a K. L. Ficquelmontovým. Portréty z let 1825 - 1848 italské a rakouské malířské školy zachycují obě osobnosti na vrcholu jejich životních cest, ke kterým patřila i účast na setkání tří monarchů v Teplicích v roce 1835 při příležitosti odhalení ruského pomníku u Chlumce. Velká společenská událost je připomenuta plátnem s vyobrazením cara Mikulášem I. v Zahradním a plesovém sále v Teplicích. Druhá části souboru je zaměřena na Elisalex Clary-Aldringenovou (1825-1878) a její rodinu v letech 1835 - 1870.

Především na její dětský portrét, jehož autorem je Karl Brjullov, známý portrétista 1. poloviny 19. století. Další obraz představuje Elisalex se svým prvorozený synem Carlosem, pozdějším stavitelem kostela v Dubí. Portrétní galerie je doplněna částí ze souboru malby a kresby interiérů 19. století, ve kterých jsou představeny interiéry v Teplicích, Vídni, Benátkách a také akvarel s jediným doposud známým zachycením interiéru rakouského vyslanectví v Sankt Petěrburgu. V tamní porcelánce byly vyrobeny dvě vystavené rozměrné dekorativní vázy s teplickými vedutami, které Clary-Aldringenům věnoval car Mikuláš I. jako upomínku na jeho pobyt v Teplicích roku 1835.

PhDr. Bohuslava Chleborádová