CZ/DE/EN

Publikace a upomínkové předměty

Prodej publikací

Vybrané publikace lze zakoupit přímo v muzeu ve foyer teplického zámku nebo posílejte objednávky poštou na adresu: Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké náměstí 14, Teplice 415 01 nebo e-mailem: klasterkova@muzeum-teplice.cz
Publikace zasíláme na dobírku nebo na fakturu (pro organizace). K uvedeným cenám bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 160,- Kč, na fakturu 100,- Kč). 

Monografie

 • REGINALD CZERMACK 1847 – 1929. Hasičský činitel, továrník, mecenáš, sběratel, obdivovatel Alp. Autorka: Pavlína Boušková. Ústecký kraj, 2020. 177 str. Neprodejné.
 • JULIUS PAYER 1841-1915. Revidovaný sborník z roku 1993 k 150. výročí polárníkova narození. Věnováno památce RNDr. Norberta Krutského. Kniha byla publikována za finančního přispění Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Editor: Zdeněk Lyčka. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2019. 80 s. ISBN 978-80-85321-84-5. Vyprodáno.
 • Kapitoly z dějin lázeňství. Monografická studie RMT, svazek 39. Autorky: Jitka Budinská a Petra Zerjatke. Kniha je výsledkem dlouholeté spolupráce Regionálního muzea v Teplicích s občanským sdružením Medizinhistorischen Sammlungen v Parku zdraví v Bad Gottleuba. Je rozdělena do tří kapitol: Přehled vývoje lázeňství, Dějiny lázeňství v Teplicích, Město a lázně Bad Gottleuba. V české a německé jazykové mutaci. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2006. ISBN 80-85321-43-2. Vyprodáno.
 • Když mlčely múzy. Monografická studie RMT, svazek 38. Autor: Karel Vilím. Kniha se populární formou zabývá vojenskými dějinami v regionu severozápadních Čech a přilehlých oblastí Saska v období od 11. století do roku 1945. V české a německé jazykové mutaci. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2006. ISBN 80-85321-42-4. 80,- Kč
 • Návrat královny Judity. Monografická studie RMT, svazek 37. Autoři: Sylvia Ostrovská, Jitka Budínská a Emanuel Vlček. Sborník vydaný k 50. výročí zahájení archeologického výzkumu, při kterém byly v Teplicích objeveny ostatky české královny Judity. V české a německé jazykové mutaci. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2003. ISBN 80-85321-37-8. 127,- Kč
 • Giacomo Casanova známý - neznámý. Sborník příspěvků ke 200. výročí úmrtí G. Casanovy. Autoři: Josef Polišenský, Enrico Straub, Helmut Bertram, Pavel Koukal a Ruth Bombosch. V české a německé jazykové mutaci. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 1998. 155 s. ISBN 80-85321-20-3. 70,- Kč
 • Slavné ženy v Teplicích. Autorka: Sylvia Ostrovská. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 1994. 165 s. ISBN 80-85321-13-0. 60,- Kč
 • Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců. Sborník příspěvků k výročí narození dvou významných přírodovědců. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2001. 247 s. ISBN 80-85321-30-0. 45,- Kč
 • Krajské muzeum v Teplicích v letech 1972-1982. Autorka: Jitka Budinská. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích, 1984, 111 s. 25,- Kč

Katalogy

Mimo edice

 • Hradiště Hrádek ve světle keltského kalendáře. Autor Jindřich Šteffl. Libochovany, 2020. Dvojjazyčné česko-německé vydání, 45 s. Cena 100,- Kč. (V Regionálním muzeu v Teplicích knihu neprodáváme!)
 • Židovské osobnosti Teplicka. Autoři: Pavlína Boušková, Radek Spála, Bohuslava Chleborádová a Jana Perutz Michlová. Kniha je výstupem výzkumu historie židovské komunity v Teplicích a okolí. Teplice : Ulpan Teplice spolek, 2019. Dvojjazyčné česko-anglické vydání, 230 s. ISBN 978-80-270-6981-1. 200,- Kč Vyprodáno!
 • Původní pověsti z Teplicka a Bílinska. Editor: Jindřich Šteffl. Kniha představuje čtenářům tajemné regionální lidové pověsti shromážděné v předminulém století. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2019. 107 s. ISBN 978-80-85321-83-8. 70,- Kč
 • Kostely Úštěcka. SVĚDCI STŘEDOVĚKU. Autoři: František Gabriel a Lucie Kursová. Stručná historie a fotodokumentace devatenácti kostelů, které se nacházejí v okolí města Úštěka. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2019. 14 s. ISBN 978-80-85321-85-2. 60,- Kč
 • Příběh morového sloupu v Teplicích. Autorky: Johana Hnízdilová, Anastázie Rainischová a Vendula Fremlová. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2019. 32 s. ISBN 978-80-85321-86-9. Neprodejné.
 • Paměti krupského měšťana Michela Stüelera. Autor: Jan Kilián. Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629–1649). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2013. 845 s. ISBN 978-80-85321-65-4. 590,- Kč
 • Cesta tam a zpět aneb Osvětim Františka Lederera. Na vzpomínkové knize se podíleli žáci a zaměstnanci Střední školy obchodu a služeb v Teplicích. 150,- Kč
 • Dr. Hugo Dux - Hlava československých dadaistů. Autor: Zeese Papanikolas. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2013. 140 s. ISBN 978-80-85321-67-8. Neprodejné.
 • Teplice - malá historie salónu Evropy. Autorka: Jitka Budinská. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2007. ISBN978-80-85321-52-4. 35,- Kč - česká, německá a anglická verze
 • Průvodce stálými expozicemi Regionálního muzea v Teplicích. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2007. ISBN978-80-85321-49-4. 28,- Kč - česká, německá a anglická verze
 • Z teplických receptářů našich babiček. Malý výbor tradičních receptů babiček z Teplic a okolí sestavila Jaroslava Dvořáková. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2011. 20 s. 10,- Kč

Archeologická literatura

 • Kolektiv autorů 2023: Sborník věnovaný památce Oldřicha Kotyzy. Archeologie severozápadních Čech 2. Ústí nad Labem - Teplice - Roudnice nad Labem. ISBN 978-80-85321-95-1. 400,- Kč
 • Šteffl, J. (ed.) Hradiště Hradec u Levína. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2023. XX s. ISBN 978-80-85321-96-8. 350,- Kč.
 • Šteffl, J. - Hentschová, R. (eds.) Rašovice. Hromadný nález z mladší doby bronzové. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., 2022. 88 s. ISBN 978-80-86531-24-3. 250,- Kč
 • Šteffl, J. a Hentschová, R. (eds.). Hradiště Hradišťany. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2017-2020). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2021.188 s. ISBN 978-80-85321-92-0. 350,- Kč
 • Šteffl, J. a Hentschová, R. (eds.). Hradiště Štěpánovská hora. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2016-2020). Most: Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i., 2021. 231 s. ISBN 978-80-86531-23-6. 350,- Kč
 • Trefný, M. (ed.). Archeologie severozápadních Čech 1. Sborník k poctě Milanu Zápotockému. Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, Roudnice nad Labem : Podřibské muzeum Roudnice nad Labem 2020. 237 s. ISBN 978-80-85321-85-2, 978-80-86475-88-3, 978-80-86924-25-4. 330,- Kč
 • Šteffl, J. a Hentschová, R. (eds.). Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017. 204 s. ISBN 978-80-85321-77-7. 300,- Kč
 • Budinský, Peter. a kol. Výzkumy a přírůstky archeologického odboru krajského muzea v Teplicích v letech 1982-1986. Ed. AV sv. 15. Teplice : KMT, 1989. 105 s. ISBN 80-900068-0-9. 30,- Kč
 • Blažek, J. - Kotyza, O. Archeologická sbírka okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, I. Fond Libochovice. Ed. AV sv.18. Teplice: KMT, 1990. 65 s. ISBN 80-85321-01-7. 15,- Kč
 • Blažek, J. - Kotyza, O. Archeologická sbírka okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, II. Fond Třebenice. Ed. AV sv. 25. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 1995. 61 s. ISBN 80-85321-14-9. 20,- Kč
 • Černá, E. - Ondráčková, L. Archeologická sbírka okresního muzea v Chomutově. Ed. AV sv. 26.  Teplice: Regionální muzeum v Teplicích a Okresní muzeum v Chomutově, 1996. 137 s. ISBN 80-85321-16-5. 30,- Kč
 • Budinský, P. Mladohalštatský až časnělaténský sídlištní materiál z Litoměřicka a z Lounska v archeologické sbírce teplického muzea (fond Teplice). Ed. AV sv. 27. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 1996. 122 s. ISBN 80-85321-17-3. 40,- Kč
 • Budinský, Peter - Waldhauser, Jiří. Druhé keltské pohřebiště v Radovesicíh (okres Teplice) v severozápadních Čechách. Ed. AV sv.31. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2001. ISBN 80-85321-27-0.  315,- Kč
 • Budinský, P. 33 let archeologické práce na zámku v Bílině - Nejvýznamnější objevy z let 1971 - 2004. Ed. AV sv.32. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2007. ISBN 978-80-85321-00-5. 150,- Kč

Zprávy a studie

 • Zprávy a studie, sv. 14. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích, 1980. 117 s. 16,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 15. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích, 1982. 70 s. 15,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 16. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích, 1985. 143 s. 10,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 17. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích, 1988. 120 s. 15,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 18. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích, 1990. 135 s. ISBN 80-85321-02-5. 20,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 19. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 1993. 132 s. ISBN 80-85321-09-2. 25,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 20. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 1995. 139 s. ISBN 80-85321-15-7. 50,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 22. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 1998. 111 s. ISBN 80-85321-21-1. 40,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 23. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2000. 176 s. ISBN 80-85321-25-4. 50,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 24. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2002. 275 s. ISBN 80-85321-32-7. 85,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 25. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2004. 186 s. ISBN 80-85321-32-7. 103,-Kč
 • Zprávy a studie, sv. 26. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2006. 270 s. ISBN 80-85321-44-0. 200,- Kč
 • Zprávy a studie, sv. 27. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2008. 258 s. ISBN 978-80-85321-46-3. 200,- Kč
 • Zprávy a studie, sv. 28. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2010. 226 s. ISBN 978-80-85321-59-3. 200,- Kč
 • Zprávy a studie, sv. 29. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2012. 190 s. ISBN 978-80-85321-64-7. 200,- Kč
 • Zprávy a studie, sv. 30. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2014. 178 s. ISBN 978-80-85321-71-5. 200,- Kč
 • Zprávy a studie, sv. 31. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2016. 214 s. ISBN 978-80-85321-75-3. 200,- Kč
 • Zprávy a studie, sv. 32. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2018. 186 s. ISBn 987-80-85321-80-7. 200,- Kč

Články Zpráv a studií - řazené chronologicky
Články Zpráv a studií - řazené tématicky

Upomínkové předměty

Turistické magnetky, cena 20,- Kč
Turistická známka ZÁMEK TEPLICE - REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH No. 1645, cena 30,- Kč
Turistická vizitka č. 3058 ROMÁNSKÁ EXPOZICE, cena 12,- Kč
Turistická nálepka ZÁMEK TEPLICE - REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH No. 1645, cena 12,- Kč
Fotonálepka Teplice, cena 15,- Kč