CZ/DE/EN

Pronájmy

SVATBY

Vážení snoubenci,
velice nás těší, že jste se rozhodli jako místo Vašeho svatebního obřadu zvolit zámek v Teplicích. Abychom Vám usnadnili vyřízení veškerých náležitostí spojených s obřadem, nabízíme několik praktických rad a informací včetně nabídky našich služeb.

Termín a hodinu obřadu si předem rezervujte na matrice Magistrátu města Teplice. Počítejte s tím, že za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost vybírá magistrát správní poplatek dle svého sazebníku. Po zajištění termínu svatebního obřadu na matrice se obraťte na naši pracovnici pí Tichou (412 359 011, 731 495 326, ticha@muzeum-teplice.cz), která Vám ochotně nabízené prostory ukáže, projedná podrobnosti obřadu a sepíše smlouvu.

Cena pronájmu prostor pro svatební obřad
Rokokový sál - 3000,- Kč / obřad
Vnitřní nádvoří zámku včetně krypty - 3000,- Kč / obřad (pronajímáme pouze prostor, ostatní si nájemce zajišťuje sám)
Malovaný sál - 1500,- Kč / obřad

*Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu připočítává manipulační příplatek 1000,- Kč za služby.

Základní cena za jeden obřad zahrnuje poplatek za pronájem prostor (max. 30 minut) a fotografování a filmování v prostorách konání svatebního obřadu, v případě zájmu je možné si za poplatek zapůjčit klavír za 500,- Kč / akce (platí jen pro Rokokový sál) nebo audio přehrávač (100,- Kč / akce).

Za příplatek 1000,- Kč ze fotografovat a filmovat v dalších zámeckých interiérech (mimo pronajaté prostory). V tomto případe je svatebním hostům (max. 40 osob) zdarma nabídnuta komentovaná prohlídka zámeckých expozic.

UPOZORNĚNÍ: Obřad a s ním spojené fotografování v interiérech bude probíhat za dozoru pověřeného pracovníka muzea, svatební hosté se musí řídit jeho pokyny a chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky zámku.

CENÍK PRONÁJMŮ

PRONÁJEM PROSTOR

Výstavy                                                                                    ve spolupráci (snížená sazba)
Výstavní místnost č. 1 (78 m2)              300,- Kč/den*              150,- Kč/den*
Výstavní místnost č. 2 (59 m2)              200,- Kč/den*              100,- Kč/den*
Výstavní místnost č. 3 (70 m2)              300,- Kč/den*              150,- Kč/den*
Jízdárna (298 m2)                                    600,- Kč/den*              300,- Kč/den*

Akce                                                           komerční                      nekomerční / ve spolupráci
Místnost pro návštěvníky                       400,- Kč/hodina*           200,- Kč/hodina*
Rokokový sál                                         1500,- Kč/hodina**        500,- Kč/hodina**
Malovaný sál                                            750,- Kč/hodina            250,- Kč/hodina

* Od 1. 11. do 30. 4. se k poplatku za pronájem prostor připočítává manipulační příplatek 150,- Kč/akce za služby.
** Od 1. 11. do 30. 4. se k poplatku za pronájem připočítává manipulační příplatek 1000,- Kč/akce za služby.

- společenské akce spojené s rauty se sjednávají ve smluvních cenách s přihlédnutím k předpokládaným nákladům;
- pronájem Místnosti pro návštěvníky, Rokokového a Malovaného sálu a vnitřního nádvoří zámku k soukromým akcím lze sjednat pouze dohodou mezi RMT, zastoupeným ředitelem, a nájemcem;
- pronájem ostatních prostor lze sjednat dohodou při konání akcí humanitárních, společensky významných nebo výrazným způsobem propagujících RMT;
- nájemné za prostory RMT zapůjčené pro natáčení (filmové společnosti, TV apod.) se sjednává vždy dohodou mezi RMT, zastoupeným ředitelem, a nájemcem, vyjma zpravodajských pořadů.

ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Poplatek za zapůjčení sbírkových předmětů včetně jejich vyhledání je určován individuálně se zřetelem na specifikaci zápůjčky. Minimální sazba komerční zápůjčky je stanovena na 300,- Kč za jeden předmět. 

DALŠÍ NÁKLADY A POPLATKY

    Prohlídka knihovny v Oseku včetně odborného výkladu    700,- Kč/hodina
    Pronájem dataprojektoru včetně projekčního plátna          100,- Kč/hodina
    Pronájem audiotechniky                                                     100,- Kč/hodina
    Pronájem výstavního panelu, vitríny apod.                         od 50,- Kč/den (dle velikosti a typu)
    
- bezplatný pronájem projekčních a výstavních prvků lze sjednat dohodou při konání akcí humanitárních, společensky významných nebo výrazným způsobem propagujících RMT.

Přílohy:

Ceník služeb