CZ/DE/EN

Rašovice. Hromadný nález z mladší doby bronzové.

Rasovice.jpgPublikace, kterou na začátku roku 2022 vydal Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. shrnuje nálezové okolnosti, popis předmětů a interpretaci depotu z mladší doby bronzové, který v roce 2016 objevil na k. ú. Rašovice u Kalovic (místní část města Úštěku, okr. Litoměřice) pan Václav Válek pomocí detektoru kovů. Jelikož se nálezce ihned obrátil na archeologického pracovníka, podařilo se při vzájemné spolupráci zachytit veškeré nálezové okolnosti depotu, které jsou (mimo jiné) důležité pro jeho interpretaci.

Kniha se věnuje také metodě lokálního čištění bronzových předmětů pomocí gelu, chemickému složení předmětů a traseologické analýze bronzových artefaktů.

Šteffl, J. - Hentschová, R. (eds.) Rašovice. Hromadný nález z mladší doby bronzové. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., 2022. 88 s. ISBN 978-80-86531-24-3.

Cena publikace je 250,- Kč.

Knihu lze ji zakoupit ve foyer teplického zámku nebo objednat na adrese klasterkova@muzeum-teplice.cz. Publikaci zasíláme na dobírku nebo na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 160,- Kč, na fakturu 100,- Kč).