CZ/DE/EN

Klášter v Teplicích

Expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích je situována v přízemí tzv. románského křídla teplického zámku. Toto nejstarší křídlo zámku bylo součástí kláštera benediktinek založeného okolo roku 1160 českou královnou Juditou, manželkou krále Vladislava, která zde byla také pohřbena.

Tzv. románská expozice prostřednictvím multimediálních prvků prezentuje historii kláštera v celoevropském kontextu. Kromě ukázek dochovaných románských architektonických prvků, prezentuje také artefakty, písemnosti a grafiky, které byly získány během archeologických, stavebně – historických a archivních průzkumů. V expozici je promítána i trojrozměrná podoba české královny Judity, kterou vytvořili Jiří Šindelář a Cícero Moraes podle královniny lebky, hlavního exponátu expozice.

Součástí expozice je vzácně dochovaná románská krypta, která se nachází na vnitřním nádvoří teplického zámku. Leží ukrytá pod naznačeným půdorysem zaniklé baziliky bývalého Juditina kláštera v Teplicích, j. Královniny ostatky byly v 50. letech minulého století nalezeny právě nedaleko krypty. Výjimečně zachovalým interiérem se teplická krypta řadí mezi nejvýznamnější památky románské architektury v Čechách.

Pozůstatky kláštera královny Judity si můžete prohlédnout denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, komentované prohlídky začínají každou celou hodinu. Vchod do expozice je hlavní budovou zámku nebo z druhé strany zámku z parku od dolního zámeckého rybníka.

Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích

Historie kláštera

Stavební vývoj kláštera

Archeologický výzkum

Románské křídlo

Trojrozměrná podoba královny Judity

Fotogalerie (foto Lucie Kursová)

Audioprůvodce