CZ/DE/EN

Fragment děla z Doubravky

Hrad na Doubravské hoře si nechal vystavět Jan Ilburk, vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Povolení ke stavbě získal od krále Vladislava II. v roce 1478. Od roku 1590 náležel raně gotický hrad pánům ze Vchynic, z nichž jej Vilém, později Kinský, přebudoval na nové sídlo s bastionovým opevněním. Přestavba byla dokončena v roce 1626, vzápětí však v areálu hradu vypukl požár. Hrad se luxusním sídlem již nestal a sloužil poté pouze jako pevnost a vězení. Za třicetileté války se zde střídaly císařské, saské a švédské vojenské posádky, byl několikrát obléhán a v roce 1655 na císařský rozkaz zbořen z důvodu nebezpečí jeho využití jako opěrného bodu nepřítele proti císaři. Od konce 18. století se romantické ruiny hradu staly oblíbeným výletním cílem. 

Vilém Vchynský v rámci přestavby trosek gotického hradu na nové sídlo (tzv. Nový zámek) a nedobytnou pevnost nechal na Doubravské hoře vystavět pět mohutných oválných bateriových věží, pořídit dělostřelecký arzenál a zbrojnici vybavit palnými zbraněmi. Fragment děla z této doby se znakem a jménem majitele hradu Viléma Vchynského byl v 18. století nalezen v sutinách Doubravské hory. Dnes je uložen v expozici Regionálního muzea v Teplicích.