CZ/DE/EN

Aktuality

Články v prestižních zahraničních časopisech


Zpět na seznam...

Aktuality

Archeolog teplického muzea PhDr. Jindřich Šteffl, Ph.D. se podílel na studiích o možnostech geoelektrického, magnetického a geochemického průzkumu jako nástroje k objasnění původu vodních nádrží z doby bronzové na hradišti Štěpánovská hora u Lukova a elektrické odporové tomografie – ERT pro mapování a zaměřování hradebních opevnění, jejichž výsledky byly publikovány v prestižních zahraničních časopisech. Ve třetím článku, který Jindra Šteffl publikoval v zahraničním periodiku, se podílel na výzkumu nálezu vrcholně středověkého dlouhého meče na Lipské hoře u obce Lipá v Českém středohoří. Článek vyšel i v češtině, takže je přístupný nejšiřší veřejnosti.

Geoelectric, magnetic susceptibility, and geochemical survey as a tool to clarify the origin of Bronze Age water reservoirs at the Štěpánov hillfort, Czechia

Capabilities and limitations of electrical resistivity tomography for mapping and surveying hillfort fortifications

Nález vrcholně středověkého dlouhého meče na Lipské hoře