CZ/DE/EN

Aktuality

Aktuality

Regionální muzeum v Teplicích je otevřené

Na návštěvníky čekají výstavy Kouzlo žánrových pohlednic, Pod mořem, nad mořem a Teplicko objektivem Františka Fridricha. Bez průvodce bude přístupná také románská expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích.
Aktuality

Archeologické sbírky teplického muzea

Muzejní archeologové provádí terénní dohledy a výzkumy, ve kterých se zaměřují na vývoj osídlení Ústeckého regionu.
Aktuality

Poutní místa severních Čech online

Přiměte pozvání k virtuálnímu putování po Ústeckém kraji.
Aktuality

Virtuální prohlídka výstavy Krušnohoří / Erzgebirge - umění pozdního středověku

Přijměte pozvánku k návštěvě výstavy uměleckých skvostů z Krušnohoří z období pozdního středověku.
Aktuality

Svatý Jiří je symbolem dobra bojujícího se zlem

24. dubna slaví svátek Jiří, k oslavě světce tohoto jména se každoročně konají Svatojiřské poutě, z nichž nejslavnější je ta pod horou Říp. Letos se bohužel žádná pouť neuskuteční a proto si aspoň připomeňme, kdo byl sv. Jiří.
Aktuality

Prvně se telefonem volalo na Teplicku

10. dubna 1881 byl uskutečněn vůbec první telefonní hovor v českých zemích a to mezi uhelným dolem Hartmann v Ledvicích a nádražím v Duchcově.
Aktuality

Z umění muzejních konzervátorů

Konzervátorské oddělení teplického muzea bylo nedávno osloveno obcí Světec, aby zrestaurovalo obsah schránky, která byla objevena při demolici budovy školy.
Aktuality

Poklady Regionálního muzea v Teplicích

Na Velký pátek prý otevírají poklady. V teplických muzejních sbírkách se v nedávné minulosti našly poklady i mimo tento den a jsou to díla s Velikonocemi úzce spjatá.
Aktuality

V pondělí 29. 3. začal Svatý týden

Těšíte se na Velikonoce? Pro křesťany jsou nejdůležitějším svátkem v roce, kdy stvrzují svoji víru v Krista a v jeho učení.
Aktuality

Muzeum žije i v době jeho uzavření pro veřejnost!

Ptáte se, co právě dělají pracovníci teplického muzea? Zde je odpověď.
Aktuality

Květná neděle

Poslední postní neděle před Velikonocemi se nazývá Květná a letos připadá na 28. březen. V tento den ukončete půst a nic nepečte!
Aktuality

Smrtná neděle a vynášení Smrtky

Předposlední postní neděle před Velikonocemi se nazývá Smrtná nebo Černá. V tento den lidé tradičně vynášeli ze vsi slaměnou "smrt“, symbol zimy, a vítali jaro.
Aktuality

Prezentace výsledků ankety o kultuře v Ústeckém kraji

Krajský náměstek pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák představil vize a plány rozvoje kultury, umění a tvořivosti a otevřel diskusi, jak se mouhou lidé z tvůrčích odvětví podílet na rozvoji našeho kraje.
Aktuality

Lovecké pušky z 19. století a jejich konzervace

Součástí obsáhlých historických sbírek teplického muzea jsou i palné zbraně. Představujeme tři z nich, které byly nedávno ošetřeny v muzejních konzervátorských dílnách.
Aktuality

Skvosty z muzejních sbírek

Odborní pracovníci teplického muzea pečují o více než milion sbírkových předmětů. Každý předmět má svůj příběh, který svým výzkumem muzejníci odhalují a pak vypráví prostřednictvím výstav a publikací.
Aktuality

Dokumentace poutních míst severních Čech

Naše putování po devíti poutních místech končí. Ukázali jsme Vám místa známá i zapomenutá, která mají několika set letou i poměrně novou tradici mariánských poutí. Jednotlivá poutní místa si můžete připomenout zde a prosíme Vás o zpětnou vazbu.
Aktuality

Výběrové řízení na ŘEDITELE Regionálního muzea v Teplicích

Rada Ústeckého kraje vyhlásila od 1. 3. 2021 otevřené výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE Regionálního muzea v Teplicích. Obálku s přihláškou a požadovanými doklady lze doručovat do 30. 4. 2021 na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Aktuality

Ocenění Zlatý džbánek za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury Ústeckého kraje za rok 2020

V roce 2020 obdrželi Zlatý džbánek Roman Klinger z Mikulášovic a Partnerský spolek Litvínov – Herdulky, o.p.s.
Aktuality

Česká lidová tradice masopustu

Další příspěvek muzejní etnografky je o masopustu, jehož tradiční průvod si můžete prohlédnout na fotografiích z Jenišova Úzejdu z roku 1958. Zde ho již nezažijete, obec zanikla v 70. letech z důvodu těžby uhlí. Jinde se ale tradice masopustu obnovují, u nás se o to neúnavně snaží Divadlo V Pytli.
Aktuality

Cesta přátelství v Bílce pod Milešovkou

Pokud litujete, že nemůžete do galerie, jedna výstava je stále otevřená, uspořádal ji před 20 lety Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou a stojí za to ji navštívit.
Aktuality

Výstava Umění v nouzi?! v soutěži Národního památkového ústavu

Výstava Regionálního muzea v Teplicích byla nominována na Cenu Patrimonium pro futuro 2020.
Aktuality

Rentgenologická laboratoř je v provozu

V odborném pracovišti Regionálního muzea v Teplicích, které nedávno vzniklo v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách u Teplic, se nepřetržitě provádějí odborné analýzy na specializovaných přístrojích pro další muzea, nejrůznější organizace i soukromé osoby.
Aktuality

Podělte se s námi o své objevy!

Jedinečný nález ručně vyrobeného plakátu ze školního plesu, který se konal v Hrobě roku 1969, obohatí sbírky teplického muzea. Pokud byste doma objevili podobné unikáty, neváhejte kontaktovat historika Jindru Zajíce.
Aktuality

Výroba pazourkového srpu

K oživení zimních večerů bez možnosti návštěvy přátel, sportovních, kulturních nebo pohostinských zařízení a v rámci příprav na letní sklizeň Vás pracovníci archeologického oddělení teplického muzea provedou domácí výrobou pazourkového srpu (neolit, eneolit 3. – 6. tisíciletí př. Kr.).
Aktuality

Katalog k výstavě Teplicko objektivem Františka Fridricha

K výstavě Teplicko objektivem Františka Fridricha, kterou jsme mohli otevřít prozatím jen na jeden den, byl vydán katalog, jehož prostřednictvím můžete atmosféru Teplic a okolí druhé poloviny 19. století prožít v pohodlí domova.
Aktuality

Publikace Umění v nouzi!?

Umění v nouzi!?, česko-německá kniha, která navazuje na stejnojmennou výstavu konanou v září 2019 až únoru 2020. Přináší pohled na výstavní, akviziční i vzdělávací činnost Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Teplice-Šanov (1932-38), která z Teplic vytvořila jedno z center meziválečného umění.
Aktuality

Kniha Židovské osobnosti Teplicka

Publikace o podstatné součásti historie města Teplice, kterou sepsali pracovníci teplického muzea a vydal spolek Ulpan Teplice, jež každoročně od roku 2010 v Teplicích na podzim pořádá festival židovské kultury. Knihu lze zakoupit v recepci muzea za 200,- Kč, na dobírku knihu nezasíláme!