CZ/DE/EN

MUZEUM JE ONLINE

Muzeum sídlí na teplickém zámku a je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.


Specializuje se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech, dokumentuje zejména regionální sklářství, keramiku, cínařství, lázeňství a spravuje vzácné knižní sbírky. Pečuje o více než milion sbírkových předmětů, působí jako Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje a poskytuje odbornou pomoc a služby pro přírodovědné, archeologické a etnografické sbírky.

V roce 2020 vydalo teplické muzeum nejlepší muzejní publikaci roku!

Výstavy

výstavy
Horizont barvy

Reflexe současné evropské krajiny v obrazech a trojrozměrných objektech Markéty Váradiové a Ivy Kolorenčové

výstavy
180. výročí narození Julia Payera

Payerův obraz „Vlečení lodi“ z roku 1898 jako exponát v expozici

Exponát měsíce

exponát měsíce
České menšinové školství na Teplicku 1885–1938

Školní fotografie a české edukativní pomůcky z počátku 20. století

Pozvánka do expozic

pozvánka do expozic
Pravěké dějiny Podkrušnohoří

Úvodní část expozice k dějinám Teplicka je věnována pravěkému osídlení podkrušnohorské oblasti. Dokumentuje zdejší region od příchodu prvních zemědělců v mladší době kamenné až po dobu římskou a stěhování národů.

pozvánka do expozic
Teplicko v raném středověku

Expozice seznamuje s výsledky archeologických výzkumů na Teplicku v kontextu dějinného vývoje severozápadních Čech a to z období časně slovanského až do počátků vrcholného středověku (6. - 15. století).

Otevírací doba muzea

EXPOZICE

Prohlídky jen s průvodcem, celoročně denně kromě pondělí
úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

Trasa A: 10, 13 a 15 hodin: Keramika a porcelán, zámecké interiéry, historické hodiny, Rokokový sál, umění 14. - 18. století, zoologie, paleontologie, mineralogie a archeologie

Trasa B: 11, 14 a 16 hodin: Umění 14. - 18. století, historické hodiny, zámecké interiéry, numismatický kabinet a lázeňství

Trasa C: 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin: Expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích, románská krypta, umělá jeskyně (grotta), malovaný sál. Trasa C je přístupná hlavním vchodem i vchodem ze Zámecké zahrady a přes Ptačí schody

VÝSTAVY

Výstavní místnosti a Jízdárna teplického zámku
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

Vstupné pro návštěvníky

EXPOZICE

osoby starší 15 let 50 Kč
děti od 6 - 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP, skupiny (od 10 osob) 30 Kč
děti do 6 let zdarma
rodinná vstupenka (do 5 osob) 110 Kč
držitelé rodinného pasu 80 Kč
držitelé senior pasu 20 Kč
držitelé průkazů ISIC/ITIC/ALIVE 20,- Kč

VÝSTAVY

osoby starší 15 let 30 Kč
děti od 6 - 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP, skupiny (od 10 osob) 20 Kč
děti do 6 let zdarma
rodinná vstupenka (do 5 osob) 70 Kč
držitelé rodinného pasu 50 Kč
držitelé senior pasu 10 Kč
držitelé průkazů ISIC/ITIC/ALIVE 10 Kč

PROGRAMY PRO ŠKOLY

žák/student 20 Kč
učitelský doprovod zdarma

Držitelé platných průkazů ISIC/ITIC/ALIVE mohou využít slevu 50% ze základní ceny vstupného. Více informací o průkazech naleznete na www.isic.cz, resp. www.alive.cz.

Muzeum Krupka

Upozorňujeme návštěvníky, že vzhledem k rekonstrukci budovy muzea a realizaci nového moderního hornického muzea v Krupce je Muzeum Krupka od února 2019 uzavřeno pro veřejnost.