CZ/DE/EN

MUZEUM JE ONLINE

Muzeum je opět OTEVŘENÉ, vstup je možný bez testu i očkování, nutná je ochrana dýchacích cest.


Regionální muzeum v Teplicích sídlí na teplickém zámku a je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Specializuje se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech, značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek. Pečuje o více než milion sbírkových předmětů, působí jako Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje a je určeno podle § 10 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. k poskytování odborné pomoci a služeb pro přírodovědné, archeologické a etnografické sbírky.

Přijměte srdečné pozvání k virtuální prohlídce muzea, kdekoliv se právě nacházíte.

Exponát měsíce

exponát měsíce
Zvuk pravěku

Tři hliněná chrastítka z archeologických sbírek

Pozvánka do expozic

pozvánka do expozic
Pokoj knížete de Ligne

Pokoj připomíná spisovatele, vojáka a diplomata, který působil v rakouských službách a byl současníkem Casanovy i Goetha. Přibližuje období let 1775-1831, kdy v roce 1775 uzavřel v Bruselu Jan. N. Clary-Aldringen sňatek s belgickou šlechtičnou Marií Christinou de Ligne, dcerou Charlese Josepha de Ligne (1735-1814), kterou si později přivedl na své teplické panství, kam ji otec často přijížděl navštívit.

pozvánka do expozic
Pravěké dějiny Podkrušnohoří

Úvodní část expozice k dějinám Teplicka je věnována pravěkému osídlení podkrušnohorské oblasti. Dokumentuje zdejší region od příchodu prvních zemědělců v mladší době kamenné až po dobu římskou a stěhování národů.

Otevírací doba muzea

EXPOZICE

Prohlídky jen s průvodcem, celoročně denně kromě pondělí
úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

Trasa A: 10, 13 a 15 hodin: Keramika a porcelán, zámecké interiéry, historické hodiny, Rokokový sál, umění 14. - 18. století, zoologie, paleontologie, mineralogie a archeologie

Trasa B: 11, 14 a 16 hodin: Umění 14. - 18. století, historické hodiny, zámecké interiéry, numismatický kabinet a lázeňství

Trasa C: 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin: Expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích, románská krypta, umělá jeskyně (grotta), malovaný sál. Trasa C je přístupná hlavním vchodem i vchodem ze Zámecké zahrady a přes Ptačí schody

VÝSTAVY

Výstavní místnosti a Jízdárna teplického zámku
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

Vstupné pro návštěvníky

EXPOZICE

osoby starší 15 let 50 Kč
děti od 6 - 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP, skupiny (od 10 osob) 30 Kč
děti do 6 let zdarma
rodinná vstupenka (do 5 osob) 110 Kč
držitelé rodinného pasu 80 Kč
držitelé senior pasu 20 Kč
držitelé průkazů ISIC/ITIC/ALIVE 20,- Kč

VÝSTAVY

osoby starší 15 let 30 Kč
děti od 6 - 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP, skupiny (od 10 osob) 20 Kč
děti do 6 let zdarma
rodinná vstupenka (do 5 osob) 70 Kč
držitelé rodinného pasu 50 Kč
držitelé senior pasu 10 Kč
držitelé průkazů ISIC/ITIC/ALIVE 10 Kč

PROGRAMY PRO ŠKOLY

žák/student 20 Kč
učitelský doprovod zdarma

Držitelé platných průkazů ISIC/ITIC/ALIVE mohou využít slevu 50% ze základní ceny vstupného. Více informací o průkazech naleznete na www.isic.cz, resp. www.alive.cz.

Muzeum Krupka

Upozorňujeme návštěvníky, že vzhledem k rekonstrukci budovy muzea a realizaci nového moderního hornického muzea v Krupce je Muzeum Krupka od února 2019 uzavřeno pro veřejnost.