CZ/DE/EN

Aktuality

Muzeum žije i v době jeho uzavření pro veřejnost!


Zpět na seznam...

Aktuality

Konzervátoři právě dokončili konzervování a restaurování předmětů na výstavu pohlednic a pokračují v práci na konzervaci exponátů do nového studijního depozitáře porcelánu a keramiky. Kromě práce pro teplické muzeum zpracovávají zakázky pro další instituce, jedná se převážně o rozbor a konzervaci archeologických nálezů, ale vyráběli i kopie mincí nebo ošetřili předměty nalezené v časové schránce ve Světci. Součástí jejich práce je i nadále prvkové stanovování materiálů a RTG průzkum. Pracují v oddělených místnostech a dodržují přísná hygienická opatření. Díky povaze své práce mohou home office využívat pouze pro psaní konzervátorských zpráv. 
Pracovníci knihovny pracují převážně z domova a věnují se především zpracovávání a revidování sbírkových a odborných knih do katalogizačního systému Clavius a do evidenčního systému Museion. Badatelé si tak mohou v online katalogu vyhledat více knih, které si snad už brzy u nás prostudují. Dále pracují na přípravě expozice o historii knihovny, která bude umístěna na chodbě před knihovnou. Dlouhodobě odborně zpracovávají oseckou klášterní knihovnu a své objevy zveřejňují na webových stránkách muzea a sociálních sítích. A v neposlední řadě stále zodpovídají množství badatelských dotazů.
Kurátoři přírodovědných sbírek se v rámci home office věnují zejména práci s evidenčním systémem Museion. Probíhá digitalizace starých evidenčních karet a zároveň kontrola a oprava evidovaných dat. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se věnují zhodnocování dokumentačního materiálu, získaného dříve při terénní práci na různých lokalitách Ústeckého kraje. Právě dokončují výstavu „Pod mořem, nad mořem“, která představí celou řadu exponátů ze zologických sbírek, které souvisejí se životem v mořském biotopu. Výstava bude v dubnu zpřístupněna zatím jen virtuálně na webových stránkách muzea. Kromě toho chystají exponát měsíce dubna, který představí ptačí vejce z muzejních sbírek.
Historické oddělení dokončuje výstavu souboru žánrových pohlednic, který teplické muzeum získalo darem. Výstava bude brzy dostupná virtuálně na webových stránkách muzea. Dále připravuje výstavu k nedožitému 75. výročí narození teplického sochaře Milana Žofky, jejíž otevření se plánuje na podzim. Průběžně probíhá příprava studijního depozitáře porcelánu a keramiky a realizace vyžádaných online přednášek pro studenty Střední školy obchodu a služeb v Teplicích. Pokračují v evidenci akvizic z posledních let, digitalizaci a rekatalogizaci sbírek v evidenčním systému Museion a vyřizování badatelských dotazů a žádostí o výpůjčky a reprodukce sbírkových předmětů. Nepřetržitě také kontrolují stav a uložení sbírek v desítkách depozitářů, které se nacházejí ve čtyřech oddělených budovách. Mimoto se kurátoři věnují dlouhodobým vědeckovýzkumným průzkumům, například fotografického ateliéru C. Pietznera, historie obcí Krušnohoří a Českého středohoří, české menšiny na Teplicku a Mostecku v letech 1918-38 nebo zanikých skláren a keramických závodů na Teplicku. 
Archeologické oddělení zúročuje své výzkumy a bádání v článcích a knihách. V plném proudu je příprava výstavy „Středověká řemesla v archeologických nálezech“, která by měla začít o prázdninách. Připravují se plánované exponáty měsíce a podzimní Den archeologie. Dále odborní pracovníci vyřizují běžnou agendu pro archeologické dohledy, zapisují akce do Archeologické mapy ČR, jednají se stavebníky a věnují se badatelským dotazům a digitalizaci a správě archeologických sbírek.