CZ/DE/EN

Pro školy

Programy pro školy - krátkodobé

Morový sloup v Teplicích - edukační program a komiks
Součástí programu je práce s pracovním listem a získání komiksu Příběh morového sloupu v Teplicích. Sloup Nejsvětější trojice na Zámeckém náměstí v Teplicích patří mezi několik málo morových sloupů v České republice, jejichž autorem je význačný barokní sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun (1684-1738). Smyslem edukačního programu i komiksu je přiblížit toto jedinečné barokní dílo nejmladším generacím a upozornit na jeho význam v historii nejen města Teplice.

Programy pro školy - dlouhodobé

  • Pravěk – Teplicko a Podkrušnohoří - interaktivní prohlídka expozice
  • Středověk – Teplicko a Podkrušnohoří - interaktivní prohlídka expozice
  • Příběh královny Judity - komentovaná prohlídka expozice (s pracovním listem)
  • Mineralogie Teplicka - komentovaná prohlídka expozice
  • Zkameněliny Teplicka - komentovaná prohlídka expozice
  • O modrém ptáčku (určeno pro 1. stupeň ZŠ) - komentovaná prohlídka expozice (s výtvarnou dílnou)
  • Cibule nebo jablko? (určeno pro 2. stupeň ZŠ) - komentovaná prohlídka expozice (s pracovním listem)
  • O měření času - komentovaná prohlídka expozice (s pracovním listem)
  • Když se řekne gotika (určeno pro 2. stupeň ZŠ a SŠ) - komentovaná prohlídka expozice (s pracovním listem)
  • Básník a jeho múza (určeno pro ŠS) - komentovaná prohlídka expozice (s pracovním listem)

Edukační programy Regionálního muzea v Teplicích byly podpořeny z dotace Ministerstva kultury ČR.

Kontakt:

Program si můžete objednat na telefonu 412 359 025, 776 510 600 nebo na e-mailu: klasterkova@muzeum-teplice.cz

Objednávejte se alespoň 5 pracovních dní předem. Uvádějte název vybraného programu, den a hodinu konání, název školy a ročník přihlašované třídy, počet osob a telefonní nebo e-mailové spojení. Časově se přizpůsobíme vaší návštěvě, výklad obvykle nepřesáhne 45 minut.
Vstupné činí 20,- Kč na žáka/studenta. Učitelský doprovod zdarma.