CZ/DE/EN

Aktuality

Květen - čas lásky


Zpět na seznam...

Aktuality

Měsíc květen je obdobím, kdy příroda čaruje nejvíce, stromy se bleskurychle zelenají a každý den se můžeme radovat z nově vykvetlé rostliny. Je to také čas, který je spojen s láskou. Na prvního máje se mají zamilovaní lidé políbit pod rozkvetlou třešní, aby jejich láska byla silná a trvalá. V minulosti byl měsíc květen na venkově časem, kdy mohli mladí lidé plně vyjádřit své city. Nejčastěji se tak stávalo v podobě ozdobené májky, kterou mládenec postavil pod okny své vyvolené. Paradoxně byl ale květen měsícem, ve kterém se neměly konat svatby – k tomu se vztahuje rčení: „Svatby v máji značí máry.“ V minulosti totiž nebylo dobré mít novorozeně v zimních měsících, protože by dítě mohlo předčasně zemřít vinou zimy. Což se mohlo stát při květnové svatbě. Největší magickou sílu má noc z 30. 4. na 1. 5., tzv. Filipojakupská noc, kdy se pálí čarodějnice. V lidovém prostředí to byl čas velké nevázanosti, čas věštění a tajuplných magických obřadů, které mají kořeny v předkřesťanském období. Májovou lásku nám připomíná zasklený barvotiskový obrázek z etnografické sbírky teplického muzea. Milenci a socha Amorka, symbolu lásky, jsou zachyceni ve vysněném parku, ale jejich obrázek se nám vzácně dochoval z pozůstalosti jedné domácnosti ze zaniklé obce Jenišův Újezd.
Zpracovala: Bc. Markéta Valtrová Kašparová, kurátorka etnografické sbírky RMT

kvetnova_laska.jpg