CZ/DE/EN

Aktuality

Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku


Zpět na seznam...

Aktuality

21. 1. - 27. 2. 2022 / III. výstavní místnost teplického zámku

Do 27. 2. 2022 můžete na teplickém zámku navštívit putovní výstavu Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku, která je výstupem projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří podpořeného z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Jedním z předmětů, které byly v rámci přeshraničního projektu zrestaurovány, je i drobná plastika Madony z Krupky. Výsledek restaurování si můžete prohlédnout na výstavě ve III. výstavní místnosti.

Jak napsala Bohuslava Chleborádová, kurátorka uměleckých sbírek Regionálního muzea v Teplicích, v katalogu výstavy: „Ačkoliv Madoně chyběl v muzeu duchovní prostor původního prostředí a je­jí i Ježíškovo tělo v minulosti překryla vrstva přemaleb, pořád přitahovala jakýmsi lidským rozměrem poselství uklidňující Boží lásky. Restaurování respektující výsledky hloubkového průzkumu a především citlivá a vnímavá hra Jindřicha Šlechty se závěrečnými retušemi dovolily učinit si reálnou představu o původním vzhle­du Madony a potvrdily i Madonino vnitřní poselství. Snaha přiblížit se co největší autenticitě plastiky přivedla restaurátora i k určitým přesahům základní­ho záměru restaurování, které však neuškodily; naopak, hledanou představu našly. Experimentální přístup ucelil celkovou kompozici plastiky a podtrhl spojení vlivu krásných madon 15. století s dotykem civilnosti, které si mohl řezbář dovolit.“

Otevřeno út - pá 12 - 17 hodin, so a ne 10 - 12 a 13 - 17 hodin

čtvrtek 10. 2. v 17 hodin / III. výstavní místnost
Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří
Přednáška umělecké historičky Jitky Šrejberové o výsledcích česko-německého přeshraničního projektu zaměřeného na ochranu a výzkum kulturní dědictví z období pozdního středověku v krušnohorské hornické oblasti. Součástí akce je komentovaná prohlídka výstavy Krušnohoří / Erzgebirge – umění pozdního středověku, která seznamuje s uměleckými díly z česko-saského pomezí z doby největšího rozmachu krušnohorské těžby.
Vstupné 30,- Kč