CZ/DE/EN

Výstavy

OBRAZY - Edith Bruzdová, Soňa Filipová a Marie Herzingerová


Zpět na seznam...

výstavy

29. 4. - 29. 5. / III. výstavní místnost

Edith Bruzdová z Dubí pochází z rodiny fotografa Adolfa Trnovce. Ten v ní již v útlém věku rozpoznal malířský talent a vedl ji hrou k dokonalejším projevům umění. Díky jeho zájmu se mohla rozvíjet, přestože jí totalitní režim neumožnil studovat na akademiích pro „živnostenský“ původ. Navzdory tomu se zúčastnila několika seminářů pod vedením ak. mal. Jiřího Sopka a profesora Jarkovského pořádaných odborem kultury města Teplice. Měla i několik výstav v Čechcách a v roce 2019 v Modrodomě v Dubí. Je absolventkou konzervatoře ve hře na klavír. Z malířských technik používá kresbu a malbu pastelem a olejomalbu. (Kontakt: 777 201 564, eadgith@seznam.cz).

Marie Herzingerová je původem z východních Čech, ale už řadu let žije a pracuje v severních Čechách. V jejím životě hrálo vždy důležitou roli výtvarné umění. Po úspěšném absolvování Střední keramické školy v Karlových Varech pokračovala ve studiu na Tělovýchovném institutu Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se pedagogické profesi a keramické tvorbě. Nyní k tomu přidala i grafiku, již několik let navštěvuje ateliér grafické tvorby pod vedením Mgr. Aloise Kračmara v Ústí nad Labem. Svými pracemi se zúčastnila mnoha výstav. (Kontakt: 606 126 481, JaroslavH2@seznam.cz)

Soňa Filipová žije v Teplicích. Po absolvování Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem se věnovala pedagogické profesi i práci v jiných oborech. Díky zaměření studia a velkým vzorům, je žačkou prof. Miroslava Houry, a především díky lásce k výtvarnému umění ve všech jeho formách, se jí stalo umění nedílnou součástí života. Také pracuje v grafické dílně UJEP pod vedením pana Mgr. A. Kračmara. Její práce jsou charakteristické pestrou škálou různých grafických technik, jejich kombinací a příjemnou hrou barev. Jsou otevřenou cestou k dalším postupům a jinému pojetí grafiky. Svými pracemi se opakovaně účastní výstav v mnoha městech našeho kraje i mimo něj. (Kontakt: 605 158 223, sona.teplice@seznam.cz)

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 28. 4. v 17 hodin.

Fotografie z vernisáže

Otevřeno: út - pá 12 - 17 hodin so a ne 10 - 12 a 13 - 17 hodin