CZ/DE/EN

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje

Regionální centrum tradiční lidové kultury při Regionálním muzeu v Teplicích od roku 2011 vede tzv. Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje.*

Péče o tradiční lidovou kulturu se děje v důsledku reálné obavy ze zániku dosud přežívajících jevů tradiční regionální lidové kultury. Účelem tohoto mapování je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Ústeckého kraje. Výstupem je zdokumentování a prezentace veřejnosti pomocí médií, výstavní činnosti a edukace.

Pojmem nemateriální statek tradiční lidové kultury se rozumí významný nemateriální projev tradiční lidové kultury. A to především projev v oblastech: lidová ústní tradice, lidové interpretační umění, společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události, znalosti a dovednosti spojené s tradičními řemesly.

Do seznamu nemateriálních statků Ústeckého kraje jsou zapsány následující projevy tradiční lidové kultury:

1. Krušnohorské betlémářství
Jedná se o lidovou tradici, která má dlouhou historii v oblasti Krušných hor. V současné době v rámci Ústeckého kraje působí volné sdružení řezbářů-betlémářů, kteří navazují na historickou tradici krušnohorských jesliček. Nejvíce jich působí na Chomutovsku a Mostecku. Krušnohorské betlémářství bylo zapsáno v roce 2015 do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje.

2. Šluknovské betlémářství
Betlemářství na Šluknovsku má bohatou a dlouhodobou tradici, která vycházela z lidové zbožnosti a rozvinula se zásluhou řemeslné zdatnosti prostých lidí. Tato kombinace dala vzniknout betlémům různých typů, z nichž nejčastější byly betlémy řezané stavěcí, betlémy mechanické a ručně malované papírové betlémy. Společenství šluknovských betlémářů prezentuje betlémy na regionálních výstavách, ale také v Německu (Schirgiswalde, německé oblasti s tradicí betlemářství Šluknovska). Šluknovské betlémářství bylo zapsáno v roce 2015 do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje.

3. Velikonoční jízda v Mikulášovicích
Jedná se o tradici, která byla obnovena roku 2011 v Mikulášovicích panem Romanem Klingerem, pravnukem posledního starosty spolku velikonočních jezdců z Mikulášovic. Jízda se koná vždy o velikonoční neděli na Zmrtvýchvstání Páně. Tradice velikonočních jezdců, hudebníků a zpěváků na Šluknovsku i na Děčínsku byla v minulosti významnou událostí. Velikonoční jízda v Mikulášovicích byla zapsána v roce 2016 do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje.

4. Krušnohorská hračka
Tradiční výrobu krušnohorské hračky dnes představuje firma N.W. B. v Nové Vsi v Horách na Mostecku. Navazují na původní výrobu soustružených dřevěných hraček. Tradiční dřevěná hračka z Krušných hor má dlouhodobou tradici, v minulosti se často na výrobě hraček podílela celá rodina. Krušnohorská hračka byla zapsána v roce 2017 do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje.

Seznam nemateriálních statků Ústeckého kraje se bude nadále rozšiřovat. Mezi rozpracované návrhy patří Mariánská poutní tradice v Ústeckém kraji. K tomuto projektu již vznikl velmi zdařilý videodokument dostupný také na YouTube kanále Regionálního muzea v Teplicích.
Mapování tradiční lidové kultury je spjato s Oceněním Zlatý džbánek. Ocenění se každoročně udílí významným osobnostem nebo spolkům, které se zasloužily o zachování a rozvoj tradiční lidové kultury a lidového řemesla v Ústeckém kraji.

* Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje byl zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu (TLK) v České republice na léta 2011-2015, kde se doporučuje krajským orgánům ve spolupráci s regionálními odbornými pracovišti pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích vytvořit tzv. krajské soupisy regionálně významných projevů tradiční lidové kultury. Pravidla pro vedení Seznamu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 158/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015, obsahují informace k procesu navrhování a zapisování významných nemateriálních projevů tradiční lidové kultury vyskytujících se na území kraje.
Účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví. Vedením Seznamu je pověřeno Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, které je současně pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji.

Přílohy:

Pravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků TLK
Návrhový list nemateriálního statku TLK