CZ/DE/EN

Aktuality

Odstartoval německo-český projekt ArchaeoTin


Zpět na seznam...

Aktuality

Tři roky budou archeologové zkoumat pozůstatky dobývání cínu v Krušných horách a výsledky bádání zveřejní na výstavě v teplickém muzeu v roce 2026. 

ArchaeoTin: Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu
Schválené trvání projektu: 1. 7. 2023 – 31. 6. 2026

Financování: Projekt „ArchaeoTin „Archeologie ve světovém dědictví – Krajiny těžby cínu“ je financován částkou 3,5 milionu eur z programu Interreg Sasko – Česká republika 2021–2027 z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Vedoucí partner: Zemský úřad pro archeologii Sasko

Projektový partneři:
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Univerzita Ludwiga Maximiliana v Mnichově
Technická univerzita v Drážďanech
Masarykova univerzita v Brně
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.: kursova@muzeum-teplice.cz
Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf 

Kontakty:
Jana Burdová, ArchaeoTin, vztahy s veřejností: Archaeomontan@uappmost.cz
Dr. Christiane Hemker, vedoucí projektu, Landesamt für Archäologie Sachsen: christiane.hemker@lfa.sachsen.de
Dr. Christoph Heiermann, Landesamt für Archäologie Sachsen: info@lfa.sachsen.de

Tisková zpráva
Přeshraniční Česko-Saský projekt je zaměřen na archeologický a přírodovědný výzkum rýžovišť cínu v Krušných horách.

Cíl projektu: Po objevu dvou rýžovišť z doby bronzové v Sasku je cílem projektu nalézt a datovat před-novověká místa dobývání cínových rud i na dalších místech. Pomocí přírodovědných metod bude zkoumáno ovlivnění přírody touto lidskou činností, i způsob dalšího zpracování rud a výzkum obchodně-distribučních řetězců. Potvrzení velkého významu Krušných hor v těžbě cínu zejména v prehistorii, kdy byl cín vzácnou limitující surovinou při výrobě bronzu, by pozdvihlo význam starého Krušnohorského hornictví na celoevropskou úroveň.
Výstupy projektu budou konference a konferenční sborník, a také putovní výstava k výsledkům projektu a těžbě cínu v Krušnohoří, jejíž realizaci zajistí Regionální muzeum v Teplicích a Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf.

interreg.jpg
Interreg Česko - Sasko 2021-2027