CZ/DE/EN

Výstavy

Teplicko objektivem Františka Fridricha


Zpět na seznam...

výstavy

do 19. 9. 2021 / Jízdárna teplického zámku

Fotografie z ateliéru významného fotografa 2. poloviny 19. století

Výstava je kromě úvodních plachet s texty a fotografií Františka Fridricha rozdělena do pěti základních oddílů dle na fotografiích zobrazených oblastí: Teplice, Šanov, Krupka, Bílina, Dubí a okolí Teplic. Každá sekce je uvozena popiskami a několika mapami, které návštěvníka zorientují, kde byly v druhé polovině 19. století vystavené snímky pořízeny. Další fotografie jsou reprodukovány na stěnách a originální fotografie jsou umístěny ve skříňových vitrínách. Výstava fotografií je doplněna ukázkou dobového odívání a dalšími unikátními trojrozměrnými exponáty. Jedinečné je také vystavené reprezentativní album se souborem fotografií Teplic a okolí, které Fridrich zhotovil na objednávku města Teplice a které bylo prezentováno na Světové výstavě ve Vídni v roce 1873. Vzhledem k tomu, že fotografie jsou na výstavě reprodukovány v původní poměrně malé velikosti, byly všechny fotografie zvětšeny ve videoprezentaci, kterou si každý návštěvník může v klidu prohlédnout vsedě na přistavených lavicích. Výstavu doplňuje dobové kukátko k prohlídce stereofotografií a několik 3D brýlí, kterými si lze prohlížet na stěnách instalované 3D fotografie. Výstava vznikla ve spolupráci s Národním technickým muzeem, které kromě odborné pomoci poskytlo na výstavu několik trojrozměrných exponátů ze svých sbírek. Finančně vznik výstavy podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

František Fridrich (1829-1892) byl ve své době jeden z nejvýznamnějších českých fotografů a jako jediný tehdejší fotograf z Čech získal i mezinárodní věhlas. Specializoval se na místopisnou fotografii, vydával také portréty osobností, série kolorovaných snímků květin a motýlů, aranžované scény k příslovím a reprodukce uměleckých děl. Jako jediný v českých zemích tiskl na vizitkách gratulace a přání. Ke zhotovování fotografií používal techniku mokrého kolodiového procesu. Série fotografií vydával v několika formátech. Nejčastějším byla vizitka, oblíbené byly také kabinetky a stereoskopické fotografie, které podávaly plastický obraz snímaného předmětu.

Fridrich se nejvíce proslavil snímky Prahy a lázeňských měst. Teplice měly to štěstí, že se staly jeho nejoblíbenějším fotografickým místem. V letech 1860–1881 je navštěvoval pravidelně během lázeňské sezóny a pořídil zde stovky topografických snímků především výletních cílů lázeňských hostů. Dokonce zde provozoval svůj obchod a sezónní fotografický ateliér. Z číslování snímků vyplývá, že pořídil minimálně 229 záběrů vizitkové série pro řadu Teplice a 169 pro Teplice a okolí.

Fridrich navazoval na práci vedutistů, oproti nim však používal také nevšední pohledy. Jeho podání pamětihodností a krajin je kompozičně vyvážené. Záběry jsou nejednou oživovány stafáží, děj na snímcích je inscenovaný a zobrazený pohyb uměle navozený. Ojedinělé jsou na Fridrichových záběrech detaily. Fridrichovy snímky přibližují, jak se lidé v Teplicích bavili, ať procházkami v parku, posezením v kavárnách nebo poslechem lázeňské kapely. Vybízejí k představám o tehdejším životě a vtahují dnešního pozorovatele do děje.

Mgr. Pavlína Boušková, kurátorka výstavy

Výstava je otevřena v úterý až pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu, ve svátek a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

Virtuální prohlídka výstavy

Fotogalerie z přípravy výstavy

Fotogalerie z výstavy