CZ/DE/EN

Výstavy

Hmyz, krása a bohatství Českého středohoří


Zpět na seznam...

výstavy

26. 5. – 1. 10. 2023 / Jízdárna teplického zámku / letní otevírací doba do 18:00!

Výstava odhaluje půvab, různorodost a pestrost hmyzu Ústeckého kraje, se zvláštním zřetelem na oblast Českého středohoří. Představuje největší a nejucelenější sbírku motýlů Českého středohoří, doplněnou o pestrobarevné a exotické motýly z muzejních sbírek a vlastních chovů. Neopomíjí ani muzejní sbírku brouků a sociálně žijícího hmyzu, jako jsou včely a mravenci. Vystaveny jsou stovky preparovaných exponátů společně se zajímavostmi z hmyzího života, dokonalými kresbami hmyzu a profesionálními ilustračními fotografiemi.
Hmyz je pro náš život nepostradatelný, proto se výstava věnuje i ochraně přírody a s ní souvisejícími záchrannými programy, které budou představeny na řadě doprovodných přednášek a dalších akcích k výstavě. Dotýká se také v současnosti důležité otázky zachování chovu včel a jeho podpory. Nechybí ani přehlídka známých zahradních škůdců a nezvaných hostů našich domácností.
Zájemci o entomologii najdou na výstavě cenné rady z oboru, představeny jsou i entomologické pomůcky či potřeby pro lov. Výstava v teplickém muzeu nabízí nevídaný přehled toho, co se z hmyzí říše dlouho skrývalo v muzejním depozitáři a co se můžete o hmyzu našeho regionu, kdy dozvědět.
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 25. 5. 2023 v 18 hodin.

Pro děti je na výstavě připravena pátrací hra s překvapením. Hrou HMYZÍ DETEKTIVOVÉ se děti dozvědí, jak se říká nočním motýlům nebo který hmyz tvoří kolonie a to nejen prostřednictvím zraku, ale zapojí i hmat a čich. Na výstavě nejsou jen zástupci hmyzu, ale i například zvířátka z těchto básniček: Když se na zem soumrak snese, začne temně houkat v lese. Je to pták, má husté peří, myši loví na večeři. nebo Někdy je kulatý a samé trny. Když se pak natáhne, strašlivě funí. Kdo je to?

FOTOGALERIE

Na výstavě je prezentována rozsáhlá sbírka motýlů Českého středohoří čítající 50 krabic motýlů, 50 krabic brouků regionálního sběratele Václava Pulce a 12 krabic cizokrajného hmyzu, ze zoologické sbírky teplického muzea, která celkem obsahuje 15 000 zástupců hmyzu. Ve vystavené sbírce jsou zástupci denních a nočních motýlů Českého středohoří, představující 1942 druhů vyskytujících se na různých stanovištích a v různých typech biotopů (louka, voda, les a zahrada). Unikátním motýlem je ten z titulní strany pozvánky a plakátu, který se stal jednotným motivem doprovázející celou výstavu. Jedná se o holotyp nového druhu makadlovky (Stenolechoides pseudogemellus), který byl poprvé pro vědu popsán právě z Českého středohoří (Tlučeň). Dalšími unikáty jsou motýli, kteří byli publikováni jako nové druhy pro celou Českou republiku. K zajímavostem patří také vystavené doklady o výskytu přástevníka pryšcového z Českého středohoří, který je v Čechách již dávno vymřelý. 
Stejně jako všechny kraje má i Ústecký kraj svá specifická území, která se svým charakterem vymykají zbytku Čech. Oblast Českého středohoří je významným termofytikem, které najdeme již jen v okolí Prahy a na jižní Moravě. Tomu odpovídá výskyt vzácných převážně teplomilných druhů flory a fauny, které výstava Hmyz, krása a bohatství Českého středohoří prezentuje.

Součástí výstavy jsou také fotografie Českého středohoří Tomáše Vlasáka, fotografie muzejní fotografky Zlatky Ceé a pérové (technické) kresby entomologa Lukáše Blažeje, který dokumentuje hmyz i pro Národní muzeum v Praze. Nechybí fotografie detailů hmyzu z elektronového mikroskopu od Lukáše Kejzlara z Technické univerzity v Liberci. Zastoupena je i forenzní soudní entomologie a koprofágní hmyz. Kromě vitrín naplněných entomologickými exponáty a hmyzožravci (ptáci, divoké prase ad.), jsou k vidění také živé strašilky.
Výstavu doprovází bohatý doprovodný program s přednáškami o ochraně přírody a záchranném programu LIFE nejen pro školy. Přednášet budou Ondřej Nitsch, Pavel Moravec a Martin Vlček, o včelařství promluví Václav Samk, předseda včelařského spolku v Teplicích. Návštěvníci se mohou v rámci výstavy setkat s jedinou českou forenzní entomoložkou Hanou Šulákovou a ředitelkou Czech Photo o. p. s. Veronikou Souralovou, která bude vyprávět o svých hmyzích knihách pro děti. Zoolog a fotograf Vít Lukáš bude přednášet o cestách za hmyzem, a jakým způsobem ho fotí. O zábavu pro děti se v červenci postará Docela velké divadlo Litvínov s představením Ferda mravenec.

kudyznudy-RGB.jpg