CZ/DE/EN

Výstavy

HIEROFANIE / NEBE V ZAHRADĚ


Zpět na seznam...

výstavy

Quid luce pulchrisus, quae cum colorem in se non habeat, omnium tamen colores rerum ipsa quodammodo illuminando colorat?
Co je krásnější než světlo, které ač samo nemá barvu, přece svým svitem jakoby propůjčuje barvy všem věcem!
Hugo ze Svatého Viktora

HIEROFANIE / NEBE V ZAHRADĚ

13. 10. - 26. 11. 2023 / Jízdárna teplického zámku 

V sobotu 25. 11. otevřeno od 10 do 12 a od 14 do 19 (v rámci akce Živé Teplice v muzeu je vstup na výstavu zdarma).

Výstava obrazů a kreseb Petra Štěpána představuje v Jízdárně teplického muzea kolekci vycházející a čerpající z bohaté křesťanské duchovní a kulturní paměti. 
V autorově tvorbě se naplňují slova ze spisů Hugona ze Svatého Viktora, který vnímal Boží přítomnost nejen v posvátném vysvěceném chrámu, ale nalézal ji i v krásné krajině, stromu či květině, které svým dotekem osvětlil tajemný mystický tellurický závoj a hierofanickým průzračným světlem, tak rozzářil nový posvátný prostor. 
A právě v intencích této hierofanie i nám malíř poodhaluje posvěcená místa, která otevírají a umožňují průchod z naší imanentní zkušenosti hmatatelného vnímání světa do časoprostorového universa, kde lze nalézt důležitá poselství a poznání smíru, pokory a lásky.
Obrazy Petra Štěpána jsou pevně provázány s jeho smyslem pro sakrální hudbu a každý jeho obraz je ve svém uchopení a účinku symbolickou, jasnou a čistou linií kresby posvátného chrámu. Dochází zde k dialogu, ale zároveň i k vnitřnímu resonančnímu napětí mezi harmonickou formou složenou z jasných tónů liturgických barev a skrytou vnitřní melodií symfonické skladby, která se pevně klene nad a line uvnitř pečlivě komponovaného řádu.
Obrazy Petra Štěpána mohou vnímavému diváku přinést inspiraci, přimět jej k zamyšlení nad světem, který se bohužel projevuje převážně v cynickém, marketingově omezeném vnímání „veledůležitých“ životních hodnot a jistot, mohou pomoci nalézt pro sebe mnohá duchovní poselství i bohatší podstatu života a smysl bytí.
SvobodaP.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2023 od 18 hodin. Fotogalerie

Petr Štěpán  (* 1953)
Studoval na pražské konzervatoři varhany u J. B. Krajse a skladbu u Ilji Hurníka. Na  Akademii výtvarných umění v Praze grafiku v ateliéru Ladislava Čepeláka. Je členem skupiny Corpora S, Umělecké besedy a sdružení českých umělců grafiků Hollar. Věnuje se malbě, grafice a práci v architektuře. Vytváří též vokální kresby na pomezí hudebního a výtvarného projevu, které realizuje se svým domovským chrámovým sborem. Žije a pracuje v Českém Brodě, kde je též varhaníkem v kostele sv. Gotharda.
pstepaan@seznam.cz

Hlavní cenu celostátní soutěže Grafika roku 2009 získal malíř a grafik Petr Štěpán | Vltava (rozhlas.cz)

kudyznudy-RGB.jpg