CZ/DE/EN

Pojmosloví projektu dokumentace nemateriálních lidových statků

Seznam nemateriálních statků lidové kultury Ústeckého kraje

Ústecký kraj je region, který po druhé světové válce prodělal velké změny a to především kulturně společenského a ekonomického charakteru. Na tomto území proběhla velká výměna obyvatelstva. Do regionu přicházeli noví obyvatelé, kteří sebou často přinášeli vlastní kulturu. V současné době začínají některé fenomény tradiční lidové kultury v tomto kraji nabývat na významu. Součástí společenských akcí bývají vystoupení folklórních skupin s živou muzikou. Obnovují se některé staré zvyky spojené se zemědělskými pracemi. Vrací se obliba tradičních poutí, které jsou spojeny s poutními církevními místy. Zapsáním nemateriálního statku na krajský seznam získá jednotlivec, skupina lidí nebo obec, kteří statek provozují prestižní ocenění o udržování lidové kultury v Ústeckém kraji a větší kulturní i turistickou atraktivitu, které může pomoct rozvoji obce a regionu.

Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků lidové kultury Ústeckého kraje je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Ústeckého kraje.

Vysvětlení pojmu nemateriální lidový statek

Jedná se o zkušenost, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny nebo jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Toto nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii.

Nemateriální kulturní dědictví se projevuje v těchto oblastech

 • ústní tradice a vyjádření;
 • interpretační umění;
 • společenské zvyklosti, obřady a slavností události;
 • vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru;
 • dovednosti spojené s tradičními řemesly.

Seznam řemeslných činností v oblasti tradiční lidové kultury

 • hlína/ keramika – černá hrnčina, glazovaná hrnčina, kamnářství, apod.;
 • sklo – foukané a tvarované sklo, malba na skle, podmalba na skle, práce s korálky;
 • kámen – kamenictví, kamenosochařství, výroba brousků;
 • kov – kovářské práce, odlévání;
 • textil – tkaní na destičkách, ruční tkaní v různých vazbách, výšivka, krajkářství, paličkování, modrotisk, batika, výroba krojů a krojových doplňků;
 • pletení z textilních materiálů – pletení na formě, ručně;
 • pletiva – pletení ze slámy, z orobince, z proutí, z loubků apod.;
 • dřevo – štípání, dlabání, soustružení dřeva, zdobení, zdobení kovem, řezbářství;
 • materiály živočišného původu (které nejsou primárně určeny ke konzumaci jako potraviny) – ševcovství, brašnářství, řemenářství, výroba
 • kostěných, perleťových a rohovinových knoflíků, spínadel a ozdob, zdobení kraslic;
 • pečivo – obřadní pečivo;
 • vosk – svíčky, devocionálie;
 • papír – papírmaš, ručně malované papírové betlémy.