CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2021/8 : 90. výročí narození Horymíra Zelenky


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

KDO KŘÍDLA MÁ, PŘELETÍ KAŽDÝ PLOT......
Kdybych věděl
kde roste růže
která neuvadá
kde najdu slunce
které nezapadá
dost pramenité vody
aspoň na malou říčku
svázal bych je pěkně
do uzlíčku
přidal k nim čisté barvy
do omítky domů
a spiklenecky
šťastný
nesl je k nám
domů

Do teplického muzea byl v roce 1991 zakoupen obraz Horymíra Zelenky, básníka a amatérského naivního malíře, který dodnes sbírá uznání za svou tvorbu a je zařazován do současných výstavních projektů.
Zelenkovy verše z druhé básnické sbírky Uhlem a štětcem vystihují podstatu jeho tvorby založené na laskavém hledání a nacházení, spojenými s představami a sny naplněnými nadějemi a nadpřirozenými ochranitelskými bytostmi – anděly. V metafyzickém prostoru  většiny jeho obrazů levitujícími v dané skutečnosti, v níž se Zelenka stal pozorovatelem běhu života a snažil se o nalezení jeho nadčasové bezpečné roviny. Obrazy mnohokrát doplňoval verši a spojoval obrazovou i verbální poetiku v jeden celek.
Horymír Zelenka nepochybně byl a zůstal výraznou osobností Teplicka. Vlídným člověkem s hlubokým lidstvím, které muselo ovlivnit každého, kdo se s ním setkal. Dodnes nemohu zapomenout na potemnělou místnost, ve které jsme u středového stolu vybírali obraz, který by se mohl stát součástí muzejních sbírek. Nelze zapomenout na jeho klidný hlas i vlídně zkoumavý pohled, komuže bude jeho dílo svěřeno. Nakonec byl vybrán obraz 
s autoportrétem v popředí a vepsaným životním krédem.
Jeho život nebyl vždy tak idylický jako obrazy a poezie. Nechtěně je spojen s 21. srpnem, který mu paradoxně život otevřel, ale také svým způsobem uzavřel po velkém úspěchu na EXPU 67 v kanadském Montrealu o rok později.
Horymír Zelenka se narodil 21. 8. 1931 v Dubí u Teplic, kde jeho rodiče založili a do roku 1948 provozovali cukrářství. V duchu rodinné tradice absolvoval pražskou Vyšší školu potravinářské technologie a celý život pracoval jako technolog v potravinářském průmyslu. Umělecké tvorbě se věnoval ve volném čase.
I přes nesporné úspěchy stál jakoby na vedlejší koleji teplického výtvarného života.
Ani po roce 1990 mu nebylo dopřáno toto změnit. Přidala vážná nemoc, jež mu neúprosně odměřovala čas. Ten se naplnil 14. června 1992, necelý rok po jeho kulatých narozeninách, které oslavil velkou retrospektivní výstavou v Teplicích. Až po jeho odchodu mezi anděly, v roce 1994 vyšla básnická sbírka Spanilé jaro, doplněná o první rozsáhlejší biografii od duchcovského publicisty Pavla Koukala, který čerpal z osobního vyprávění Horymíra Zelenky.
Bohuslava Chleborádová

Soupis výstav:
1963 Lidoví umělci a samoukové, Klub umělců Mánes, Praha
1963–64 kolektivní výstava Naivní umění v Československu, Brno, Bratislava, Praha, Ostrava
1964 Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1967 Expo 67, Montreal (čestné uznání)
1968 Rusalka vystupující z tůně - Naivní a fantaskní obrazy z Čech a Moravy
1964–1968 Brno, Znojmo
1970 1979 výstavy amatérů v Teplicích
1973 Realita a fantazie, SGVU Litoměřice
1979–1980 Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971-79), SGVU Litoměřice, Ústí nad Labem
1991 AMO – výstava neprofesionálních tvůrců,  Šumperk
1991 Jubilejní výstava k 60. narozeninám, Teplice
1992 Naivní umění ze sbírek SGVU v Litoměřicích, OG Jihlava
2000 Zrcadlo srdce, zrcadlo duše (výběr z české insitní tvorby), GAVU Cheb
2009 Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Klementinum Praha
2015 Art brut a naivní umění: Spontánní umění ze sbírek Poetické galerie, SGVU Litoměřice
2016 Šumění andělských křídel, Muzeum moderního umění, Olomouc

Básnické sbírky:
1974 Když ptáci létají, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem
1978 Uhlem a štětcem, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem
1982 Kdyby nesvítilo slunce, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem
1994 Spanilé jaro, Nakladatelství KAPUCÍN, Duchcov