CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2021/7 : Nejlepší muzejní publikace roku 2020


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Nejvyšší cenu za Muzejní publikaci roku 2020 získalo teplické muzeum

Muzejní publikací roku 2020 se v Národní soutěži Gloria musaealis stala kniha UMĚNÍ V NOUZI?!, kterou vydalo Regionální muzeum v Teplicích. Cenu ve čtvrtek 17. června 2021 v Obecním domě v Praze za přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka převzala autorka a editorka publikace Bohuslava Chleborádová. Poděkovala spoluautorům, grafikovi Janu Havlovi a dalším kolegům, kteří se na vydání publikace podíleli. Samozřejmě také Ministerstvu kultury ČR a Česko-německému fondu budoucnosti, jež vydání knihy podpořily finančně.

Regionální muzeum v Teplicích získalo 1. cenu za publikaci o německočeském meziválečném umění. Cenu v kategorii Muzejní publikace roku 2020 obdrželo v konkurenci dalších 33 titulů muzeí a galerií z celé České republiky. 

Jedná se o nejvyšší muzejní ocenění, které lze u nás vůbec získat.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již devatenáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Loňský ročník probíhal od 1. ledna 2020 do 28. února 2021 a přihlásilo se do něj 56 muzeí a galerií s celkem 98 projekty. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2020 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2020 (33 projektů) a Muzejní počin roku 2020 (25 projektů). Do kategorie Muzejní publikace roku mohou být přihlášeny jen publikace tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědecko-výzkumné činnosti muzea.

Česko-německá kniha UMĚNÍ V NOUZI?! představuje snahu Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Teplice-Šanov vytvořit 
z Teplic jedno z center německočeského meziválečného umění. Sekce, působila v Teplicích v letech 1932–38 a cíleně se věnovala výstavní, akviziční i vzdělávací činnosti a sdružovala také laickou veřejnost, kterou učila rozpoznat a ocenit kvalitní moderní výtvarné dílo. Členům zprostředkovávala uměleckohistorické přednášky i různé výhody při získávání děl, odběru uměleckých časopisů nebo vstupech na výstavy. Uspořádala 19 výstav, vedla městskou galerii moderního umění a vybudovala jeho rozsáhlou muzejní sbírku.
V 10 kapitolách a dvou případových studiích, jejichž autory jsou vedle editorky Bohuslavy Chleborádové také Anna Habánová, Rainer Wandler a Klaus Mohr, přibližuje činnost teplické Sekce v širších kulturně společenských souvislostech nejen z regionálního hlediska, ale také v kontextu vývoje německočeského umění meziválečného Československa. Kapitoly jsou doplněny stručným biografickým slovníkem teplických výtvarných umělců a dalších vybraných osobností, soupisem výstav včetně seznamu vystavujících, seznamem vybraných členů Sekce i jmenným rejstříkem. Na 160 stranách je text knihy doplněn 157 reprodukcemi nejen uměleckých děl 
a archivních dokumentů, ale také pohlednic a fotografií tehdejších Teplic. Grafická úprava Jana Havla navozuje souznění s dobovou atmosférou, čímž byl splněn záměr vytvořit „muzejně galerijní“ publikaci upozorňující na opomíjené specifikum galerijních sbírek 
v muzeu.

Vydání publikace se připojilo k dlouhodobým projektům dalších institucí, které přibližují tuto problematiku našich dějin umění. Kniha je věnovaná jednatelce Sekce Emmě Meisel, která zahynula v roce 1942 v Osvětimi. 

Knihu si můžete zakoupit ve vstupní hale teplického zámku za 299,- Kč.