CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2021/6 : Zvuk pravěku


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Exponát měsíce června / foyer teplického zámku /  vstup zdarma

Většinu archeologických nálezů tvořící hmotné pozůstatky dávných kultur lze hodnotit pouze dvěma smysly – hmatem a zrakem. V archeologických sbírkách však nalezneme také zvláštní keramické artefakty, jimiž jsou tzv. chřestítka či chrastítka, popřípadě drobné hliněné duté nádobky vyplněné hliněnými kuličkami nebo kaménky a vydávající charakteristický zvuk. Jejich kultovní význam a účel je dosud sporný. Vzhledem k faktu, že se chrastítka často objevovala ve výbavě dětských hrobů, někteří badatelé  usoudili, že se jedná o dětské hračky. Později se začal objevovat názor, že jde o hudební nástroje, sloužící k doprovodu a udávání rytmu při rituálních tancích. Etnografické prameny zase popisují předměty vydávající určitý zvuk – řehtačky, štěrchátka, rolničky jako ochranitelské prostředky, které právě svým zvukem dokázaly očistit prostor a odehnat z něj zlé síly. Z toho hlediska lze pravěká chrastítka považovat  za ochranný amulet.

Pravěká chrastítka jsou vesměs datována do mladší a pozdní doby bronzové (1250–750 př.kr.). Nejběžnějším typem jsou chřestítka hruškovitého a tykvovitého tvaru s knoflíkovou rukojetí, která jsou zpravidla zdobena. Některá menší chřestítka jsou v rukojeti příčně propíchnuta a byla asi nošena zavěšena na krku či části oděvu. Jiná mají tvar cívky, válečku, taštičky nebo polštářku. Zvláštní a ojedinělou skupinou jsou chřestítka v podobě ptáka (patrně kachny nebo labutě).

Tři hliněná chrastítka z archeologické sbírky teplického muzea jsou patrně vyplněna velmi drobnými kamínky, neboť  při třesení vydávají jen nepatrný slabý zvuk. Chrastítko ve tvaru miniaturní amforky bylo nalezeno na přelomu let 1896 a 1897 ve Lhotce nad Labem během stavby železnice, kterou provázel archeologický výzkum Roberta von Weinzierla. Chrastítko ve tvaru většího vejce bylo nalezeno v Bílině v roce 1907. Poslední chrastítko ve tvaru kuličky náleželo do staré zámecké sbírky Clary-Aldringena, jako lokalita nálezu se v evidenci uvádí Teplice ulice V Lipách, příslušnost k tomuto nalezišti je však nejistá.

Mgr. Kateřina Laufová, kurátorka archeologické sbírky RMT