CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2021/11 : Upomínkový talíř teplického starosty


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Exponát měsíce listopadu / foyer teplického zámku / vstup zdarma

Adolf Siegmund (27. 11. 1831,Teplice – 8. 9. 1916, Teplice) - politik, stavební podnikatel, starosta Teplic-Šanova

V listopadu si připomínáme 190. výročí narození čestného občana města Teplic Adolfa Siegmunda. Narodil se v teplické Dlouhé ulici v dnes již neexistujícím domě čp. 151 Egyptský Josef do rodiny kupce a obchodníka téhož jména.
Studoval na pražské polytechnice a jako mladý bouřlivák, nadšený pro ideály svobody, se aktivně zapojil do studentských akcí na podporu velkoněmeckých a demokratických idejí v roce 1848. Byl členem deputace německých studentů k vídeňským protějškům, po návratu z Vídně byl však se svými kolegy zatčen a uvězněn.
Po skončení studií pracoval jako inženýr na Zemském stavebním ředitelství v Budapešti, u Městského stavebního úřadu ve Vídni a u Státní železniční společnosti, která ho vyslala na studijní cestu do Orientu. Na počátku šedesátých let se vrátil do rodného města a byl zde činný jako stavební inženýr.
Velice pestrá byla jeho veřejná činnost. Brzy byl zvolen do městského zastupitelstva, působil i v okresním zastupitelství a v parlamentních korporacích říše a země. V roce 1878 byl zvolen do Českého zemského sněmu za obvod Teplice – Ústí nad Labem a jako poslanec byl s krátkou přestávkou aktivní po dvě desetiletí. V letech 1885 – 1897 a 1901 – 1907 zasedal v Říšské radě. Byl stoupencem demokratických liberálních názorů a prorakouské politiky, přesto se však snažil tlumit nacionalistické a antisemitské extrémy.
Zastával řadu dalších prospěšných míst. Byl ředitelem teplické spořitelny, zakládajícím členem Svazu německých žurnalistů v Čechách, prvním a zároveň dlouholetým vrchním velitelem teplického dobrovolného hasičského sboru, členem Obchodní a živnostenské komory v Liberci a řádným i čestným členem mnoha dalších spolků. V roce 1894 stál u zrodu teplické Muzejní společnosti.
Těšil se vysoké vážnosti ve svém povolání stavebního inženýra a architekta. Řadu staveb realizoval se svým bratrem Heinrichem a architektem Josefem Staňkem, se kterými založil Teplickou stavební společnost. Dodnes tvoří trvalou vzpomínku na Adolfa Siegmunda několik dochovaných staveb v Teplicích: Jubilejní kašna (dnes známá jako Kolostůjova), Císařské lázně ve své původní podobě před pozdější přestavbou, budova nové radnice, reálné gymnázium (dnes Obchodní akademie), bytový dům zvaný Muzikantský dvůr (dodnes zvaný Lověna) a řada dalších městských i soukromých staveb.
Uznání v odborných kruzích získal díky záchraně termálních pramenů po jejich zmizení následkem průvalu vod na dole Döllinger u Duchcova v roce 1879, a to realizací přehrazení v uvedeném dole. I díky této zásluze mu bylo v roce 1882 uděleno čestné občanství města Teplice.
V roce 1896 byl zvolen starostou města Teplice-Šanov, o tři roky později však na svůj post rezignoval kvůli povolání vojska a četníků na potlačení radikální mládeže při nepokojích v létě 1899. Během své starostovské funkce se snažil uvést do souladu lázeňský charakter města včetně jeho turistického potenciálu s rozvojem industrializace.
Z aktivní politiky odešel v roce 1907, kdy skončil jako poslanec Říšské rady.
Zemřel v nedožitých 85 letech ve své vile Tusculum v Dubí (čp. 23, Křižíkova ulice), kam se uchýlil na stáří.

70. narozeniny Adolfa Siegmunda
Exponát měsíce se vztahuje k sedmdesátým narozeninám Adolfa Siegmunda. Narozeniny slavil nejen v kruhu rodinném, ale také mezi svými přáteli při hostině v hotelu Korunní princ Rudolf. Ve svém bytě přijal deputaci z městské rady v čele s tehdejším starostou Karlem Müllerem s blahopřáním. Müller zvláště vyzdvihl Siegmundovu službu městu a jako zvláštní čest prokázanou oslavenci nařídil pověsit obraz Adolfa Siegmunda v zasedací místnosti radnice. Ke cti Adolfa Siegmunda se konal 26. listopadu 1901 banket ve Vídni za účasti členů Německé pokrokové strany.
Upomínkový závěsný plechový talíř, který Adolfu Siegmundovi věnovali potomci v roce 1901 u příležitosti jeho 70. narozenin. Talíř je zdobený medailemi s portréty rakousko-uherských státníků, plastickými listy a medailemi z prvních živnostenských a průmyslových výstav konaných v Teplicích. Atributy architekta, zdobící talíř uprostřed, připomínají Siegmundovo povolání. Talíř je opatřen texty v německém jazyce. V horní části je vyrytý nápis Adolf Siegmund, inženýr a  architekt v Teplicích, K 70. narozeninám věnováno od vděčných dětí. Okraj talíře je členěn páskami s připomínkou Siegmundových významných životních mezníků:

1831 – narozen v Teplicích 27/10
1848 –na Polytechnice v Praze
1862 – civilní inženýr v Teplicích
1878 – vystavění Muzikantského dvora
1882 – přehrazení průvalu vod v dole Döllinger
1884 – říšský rada a poslanec zemského sněmu
1897 – starosta Teplic
1901 – sedmdesát let stár 27/10

Pavlína Boušková, historička, vedoucí historického oddělení