CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2020/9 : Kámen jako pravěká surovina


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Exponát měsíce září / foyer teplického zámku /  vstup zdarma

V nejstarším období dějin lidstva, v pravěku, byli lidé spjati každodenním životem i svými běžnými potřebami s okolní přírodou. Na výrobu nástrojů, které používali k uspokojení svých potřeb, získávali přírodní suroviny. Dřevo na výrobu nádob pro uchovávání potravin, stromovou kůru, z které zhotovovali poháry a menší nádoby nebo vaky. Jednou ze surovin byl také kámen.
Kámen svou tvrdostí umožňoval opracovávat tvrdší materiál, jako dřevo nebo kosti. Z výzkumů nejstarších lokalit pocházejí hlavně kamenné nástroje. Z toho důvodu bylo toto období pojmenováno jako doba kamenná. Začíná starší dobou kamennou, asi 3000 000 let před Kristem, a končí pozdní dobou kamennou 2200 let před Kristem. Kamenné nástroje, především škrabadla, nože, vrtáky a rydla, byly vyráběny formou štípání polotovarů z kamenného jádra. V mladším a pozdním období starší doby kamenné se tvary nástrojů zdokonalovaly a měly menší rozměry. Používaly je lovecké komunity obývající zdejší okolní lesy a břehy řek.

V mladší době kamenné, trvající od 5000 do 4200/4000 let před Kristem, lidé žili usedlým způsobem života, jako zemědělci a pastevci. Povrch kamene začali upravovat formou broušení. Bylo možné zpracovat i měkčí druhy kamene. Z menších, i větších kusů polotovarů vyráběli kamenné broušené sekerky, sekery, sekeromlaty, kladiva nebo klíny a tesly. Na budování kůlových domů bylo potřeba těžit a opracovat pomocí těchto nástrojů velké množství dřeva.
Některé kamenné broušené nástroje sloužily i jako demonstrace postavení a síly ve společenstvích. Jednalo se o bojové kamenné sekeromlaty, získané během archeologických výzkumů mužských hrobů na pohřebištích. Pocházejí z období kolem 2600 až 2500 před Kristem.

Kromě toho se kamenné nástroje používaly na úpravu pšeničných zrn, aby byly stravitelnější a daly se lépe tepelně zpracovat, ty se drtily pomocí kamenných drtidel na ploché zrnotěrce.

Nejmladší vystavené kamenné předměty pocházejí z mladší až pozdní doby bronzové (1100 až 1000 let před Kristem). Slitina cínu a mědi, bronz, byla velice žádána pro svou kvalitu i cenu. Formou odlévání byly vyráběny kosáky, meče, dýky a mužské i ženské šperky. Bronzové předměty se odlévaly do kamenných forem vyrobených nejčastěji z jemného pískovce. Vystavené formy sloužily na odlití srpu a kroužkových ozdob.

Předměty, které byly vybrány jako exponát měsíce září z archeologické sbírky teplického muzea, byly získány především při archeologických výzkumech v našem regionu. Vystavené archeologické nálezy pocházejí z lokalit: Komořany, Hrobčice, Radovesice, Bílina a Hostomice.

Mgr. Jaroslav Hudec, archeolog