CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2020/7 : Archeologické nálezy z cizích krajů


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Exponát měsíce července / foyer teplického zámku /  vstup zdarma

Rozsáhlá archeologická sbírka Regionálního muzea v Teplicích obsahuje především nálezy z Podkrušnohoří, Lovosicka, Lounska, Žatecka, Libereckého kraje a z dalších lokalit České republiky. Ve sbírce se také nachází téměř 350 archeologických nálezů, které pocházejí z míst mimo naši vlast. Z velké části se jedná o nejrůznější kamenné nástroje jako jsou sekerky, pazourkové klíny, hroty, čepele a další. Tyto kamenné předměty byly nalezeny v oblasti Pobaltí, Dánska, Švédska či Severní Ameriky.

Pazourkové nástroje z oblasti Hudsonova zálivu byly podle starých záznamů zakoupeny přímo od nějakého indiána. V roce 1895 byl soubor těchto nástrojů vystaven na Národopisné českoslovanské výstavě v Praze. Další tři kamenné nástroje pocházejí z jihoamerického kontinentu, konkrétně z Brazílie. Vzdálenější a zajímavou lokalitou nálezů jsou Řecké ostrovy Andros, Rhodos a Kypr.

Sbírkové předměty z těchto ostrovů byly nalezeny během vykopávek, které prováděl dr. Karl Fiedler v letech 1834-37. Původně byly součástí soukromé sbírky továrníka Bertholda Willnera z Vídně a na konci 19. století tvořily základní sbírku teplického muzea. Do současnosti se dochovalo celkem 13 předmětů – kamenné nástroje, fragmenty bronzových šperků, bronzová šipka a výšivka. Dominantu souboru tvoří tři velké klasické amfory z oblasti Chilidromie na ostrově Andros.

Nálezy ze zahraničních lokalit se do teplického muzea dostaly nejrůznějšími způsoby. Převážná většina těchto předmětů byla součástí sbírky Roberta Weinzierla, kterou muzeum odkoupilo v roce 1903. Robert Weinzierl působil na přelomu 19. a 20. století jako kustod muzea, prováděl také vlastní vykopávky a během svého života podnikl řadu studijních cest do zahraničí, odkud si přivážel nejrůznější archeologické nálezy. Mnoho předmětů Weinzierlovy sbírky pochází z Maďarska, Švýcarska, německého Billendorfu a z ostrova Rujána. Podstatně menší část předmětů ze zahraničí získalo muzeum darem od soukromých osob.

Mgr. Kateřina Laufová, kurátorka archeologické sbírky