CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2020/5 : Ilustrace v entomologii


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Exponát měsíce května / foyer teplického zámku /  vstup zdarma

Entomologická ilustrace je především ve svých novověkých počátcích těsně spjata s uměním. Zde je jako klíčové vnímáno především období 16. a 17. století, tedy přibližně období pozdní renesance a počínajícího baroka. Výsledky tehdejších snah umělců o zobrazení drobností, včetně hmyzu, jsou patrné a sledovatelné v entomologické ilustraci dodnes. Kvalita a přesnost zobrazení je hodnocena na základě určitelnosti objektu. Určitelnost je poměrně přesná již u pozoruhodně ranných prací a přechází až k téměř dokonalému zobrazení v současnosti.

V očích veřejnosti jsou nejlépe přijímanou skupinou hmyzu hlavně motýli. Jejich atraktivní vzhled umocňuje nepřeberné množství barev a tvarů křídel, které jsou charakteristické pro každý druh. Křídla jsou poseta různě zbarvenými šupinkami, které se při dopadajícím světle z určitých úhlů mohou barevně měnit. Jejich setřením z křídel zničíme jejich barvu, ale neomezíme motýla v letu.
Kresby na křídlech mnohdy napodobují nějaký motiv, který zvyšuje šance na přežití. Vývoj kresby a některých tvarů je výsledkem selekčních tlaků v průběhu evoluce. Motýli svým vzhledem a kresbami často napodobují jiné motýly, nebo i různé nejedlé až jedovaté druhy jiného hmyzu. Jindy má motýlí nápodoba přímo zastrašující smysl. Vzory na křídlech připomínají třeba oči velkých dravých ptáků nebo savců. Pokud přesto dojde k napadení, je útok směřován na barevně výraznou část, avšak nikoliv na centrální část těla. Při maskování motýli zpravidla kopírují vzhled rostlin (suchý list, větvička), nebo i hornin (jíl, písek). Motýl tak splývá s rostlinným či jiným povrchem. Dalším případem je maskování rozpadem. Čáry na křídlech na sebe nenavazují a motýl nepůsobí jako celistvý objekt.
V 60. letech 20. století byla z pozůstalosti Josefa Altmanna z Teplic do zoologické sbírky muzea zakoupena soukromá entomologická sbírka čítající bezmála 13 tisíc exemplářů motýlů (40 krabic, 5678 kusů) a brouků (76 krabic, 7075 kusů). Josef Altmann, v mládí zaměstnanec Škodových závodů v Plzni, byl amatérský entomolog, který se po roce 1945 stal členem entomologické sekce Vlastivědného kroužku při teplickém muzeu. V roce 2018 nám Altmanova vnučka nabídla ke koupi 52 dědečkových ručně malovaných tabulí motýlů, housenek a brouků. Kresby vznikaly ve 30. letech 20. století a jsou umístěné na kartónech o velikosti 34 x 25 cm, na nichž je zobrazeno 20 kreseb denních a 19 nočních tropických motýlů, 4 kresby brouků a 9 kreseb motýlích housenek se živnou rostlinou. Tabule byly zařazeny do pomocné dokumentace zoologické sbírky. Pro exponát měsíce byly vybrány dvě kresby motýlů, které jsou konfrontovány s preparovanými motýly stejného druhu umístěných v entomologických krabicích. Porovnáním obou se přesvědčíme o dokonalosti kresby a preciznosti autora kreseb Josefa Altmanna.

Miroslav Žemlička, kurátor botanických a zoologických sbírek