CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2020/10 : Třetihorní flóra z Lomu Bílina – dar Severočeských dolů a. s.


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Exponát měsíce října / foyer teplického zámku /  vstup zdarma

Přírodovědné sbírky Regionálního muzea v Teplicích byly začátkem letošního roku významně obohaceny díky velkorysému daru těžební společnosti Severočeské doly a. s. s centrálním sídlem v Chomutově. Tato společnost je největší hnědouhelnou těžební společností v České republice a vznikla v roce 1994 spojením dvou geograficky oddělených těžebních lokalit, a sice Dolů Bílina působících v teplické oblasti uhelného revíru a Dolů Nástup Tušimice operujících na Chomutovsku.

Významný dar, o němž je zde řeč, pochází konkrétně z oddělení měřictví a geologie Dolů Bílina. Jedná se o krásnou a cennou kolekci 540 kusů zkamenělin třetihorních rostlin z nadloží hnědouhelné sloje mostecké pánve v prostoru Lomu Bílina. Vzorky reprezentují jednotlivé facie a časové úseky vývoje tzv. Bílinské delty a Libkovického jezera, které se v severozápadních Čechách vytvořilo v období raného miocénu a ukončilo tak tvorbu místní hlavní uhelné sloje. V písčitých a zejména jílovitých usazeninách jezera byly zachovány zkameněliny organismů, které žily ve vodním prostředí, poletovaly nad hladinou, anebo se tam dostaly ze souše z delty přitékající řeky.

Dochované zkameněliny dokumentují živou přírodu, která zde panovala před přibližně 16,5 až 18,5 miliony let. Zkameněliny patří mnoha různým čeledím rostlin a reprezentují všechny běžné i část vzácnějších druhů, které byly v Lomu Bílina během posledních bezmála 40 let zjištěny a vědecky popsány.

Malý výběr z darovaných vzorků budiž obdivován v rámci „exponátu měsíce října.“

Miroslav Radoň, vedoucí přírodovědného oodělení