CZ/DE/EN

Digitalizované svazky

V letech 2017-20 byly s podporou dotace z programu Veřejné informační služby knihoven, podprogramu 6 (VISK 6) Ministerstva kultury České republiky - Národního programu digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA, který metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat zajišťuje ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví, v návaznosti na program UNESCO „Paměť světa“, digitalizovány vybrané rukopisy z knihovních sbírek Regionálního muzea v Teplicích, které jsou zpřístupněné nejširší veřejnosti v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

V roce 2017 byly digitalizovány vzácně dochované rukopisné české zpěvníky literátského bratrstva v Teplicích ze 16. století - teplický graduálkancionál.
V roce 2018 byl přidán soubor dvaceti rukopisů z 18. století - seznamy lázeňských hostů v Teplicích a v Karlových Varech. Teplické soupisy zaznamenávají lázeňské hosty v letech 1709, 1746, 1769, 1783 a poté tvoří souvislou řadu pro léta 1789-1800, karlovarský seznam se vztahuje k roku 1797 nebo 1798.
V roce 2019 byl zpřístupněn soubor pěti kodexů, pocházejících patrně z poslední třetiny 17. století. Jeden z rukopisů je psán latinsky a obsahuje "statuta philosophorum incognitorum" a nedokončený opis listů alchymisty Michaela Sendivoje, ostatní užívají převážně francouzštinu a jde o soubory alchymistických, lékařských, chemických, technických a dalších návodů a postupů. Všechny kodexy souvisejí s pobytem a činností alchymisty Bartoloměje Mencelia na zámku v Teplicích v poslední třetině 17. století a poté se staly součástí zámecké knihovny rodu Clary-Aldringenů.
V roce 2020 do digitální knihovny přibyly čtyři rukopisné knihy s regionální tématikou ze 17. a 18. století ze sbírky rukopisů Knihovny RMT a Klášterní knihovny cisterciáků v Oseku.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK 6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Digitalizované rukopisy RMT v evropské digitální knihovně Manuscriptorium