CZ/DE/EN

Reginald Czermack 1847 – 1929. Hasičský činitel, továrník, mecenáš, sběratel, obdivovatel Alp

Czermack_obalka.jpgBiografie významné osobnosti předválečného Teplicka
V září roku 2020 byla v Hasičském muzeu v Krupce slavnostně uvedena kniha Reginald Czermack 1847 – 1929. Hasičský činitel, továrník, mecenáš, sběratel, obdivovatel Alp. Kniha je výstupem výzkumu historičky Regionálního muzea v Teplicích Pavlíny Bouškové a vydal ji Ústecký kraj. První impuls k práci na biografii Reginalda Czermacka vzešel v roce 2017, kdy Pavlína Boušková spolu s plk. Ing. Adolfem Langerem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru Teplice připravila výstavu k 150. výročí založení hasičského dobrovolného sboru v Teplicích. Část výstavy byla věnována také Czermackovi, neboť v témže roce jsme si připomněli 170. výročí jeho narození. Necelé dva roky předtím bylo otevřeno Hasičské muzeum v Krupce, jehož „otcem“ byl člen SDH v Krupce a přední činitel Krajského sdružení hasičů ÚK Herbert Barták, který prvně vyslovil myšlenku na zpracování života a díla Reginalda Czermacka a podnítil tak autorku k tvorbě Czermackovy biografie.
Reginald Czermack byl osobností evropského významu a jednou z nejzajímavějších postav sudetoněmecké historie. Záběr jeho činností byl neuvěřitelně rozsáhlý. Kniha je prvním uceleným dílem o jeho soukromém a profesním životě. Je koncipována jako monografie, která prezentuje široké spektrum jeho aktivit a představuje ho jako všestranného a obdivuhodného člověka, který se významně zapsal do historie hasičství, turismu, alpinismu, muzejnictví nebo průmyslu.
Czermack byl ve své době nejvýznamnějším představitelem hasičství v rakousko-uherské monarchii, prezidentem Celorakouského hasičského svazu, v roce 1900 se podílel na vytvoření Mezinárodní rady hasičské v Paříži a v době svého desetiletého pobytu ve Vídni významně působil v Rakouském Červeném kříži. Zabýval se otázkou zdravotní ochrany před ohněm a ostatními živelnými pohromami a položil základy samaritánského hnutí v Rakousku-Uhersku. Ve Vídni pracoval jako referent první pomoci a záchranné služby Červeného kříže a jako vedoucí rakouské transportní služby nemocných a raněných. Byl zakladatelem hasičských fondů pro invalidy a nemocenských a pohřebních pokladen.
Byl úspěšným podnikatelem a majitelem věhlasné továrny na hasičské stříkačky, čerpadla a stroje v Teplicích. Vyráběl též hasičské hadice, stroje pro městský provoz, sanitní vozy a nosítka. Czermackovy výrobky sklízely prestižní ocenění na mezinárodních výstavách.
Z vlastních prostředků podporoval studia nemajetných žáků a zasloužil se o postavení teplické nemocnice. Podporoval rozvoj turismu v Krušnohoří a Českém Středohoří, ale zvláště také ve Stubaiských Alpách. Tam založil Vůdcovský spolek pro Sterzing a okolí, dal práci místním mužům a poskytoval chudým obyvatelům alpských oblastí ekonomickou a dobročinnou podporu.
Byl velkým sběratelem starožitností a spoluzakladatelem teplické Muzejní společnosti a teplického muzea, po celý život muzeum podporoval a jeho fond významně obohatil svými dary.
Jeho největší přínos nespočíval pouze v oblasti hasičství, ale též v podpoře turismu. Jako předseda Horského spolku podporoval turismus v Krušnohoří a v Českém středohoří a jeho zásluhou byla postavena vyhlídková věž s meteorologickou observatoří na Milešovce. V roce 1886 založil spolu s Theodorem Grohmannem teplickou sekci Německého a rakouského alpského spolku, sám byl aktivním alpinistou. Přispíval k rozvoji horolezectví a v pracovní oblasti teplické sekce Alpského spolku, což byla oblast Ridnaun ve Stubaiských Alpách, se zasloužil o výstavbu horských chat a cest, které tam dodnes jsou připomínkou jeho osoby i teplického regionu (dodnes ve Stubaiských Alpách stojí a alpinistům slouží tři chaty, postavené teplickou sekcí Alpského spolku: Teplická chata „Teplitzerhütte“, Grohmannova chata „Grohmannhütte“ a Müllerova chata „Müllerhütte“).
Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem a třemi exkurzy pana Gerharda Tschunka, který se osobou Reginalda Czermacka zabývá z pohledu horolezce a jenž osobně navštívil horské chaty v alpské Ridnaunské oblasti, za jejichž vznik vděčíme právě Czermackovi. Je příspěvkem k dějinám pozapomenutých německých osobností předválečného Teplicka.
Boušková, P. REGINALD CZERMACK 1847 – 1929. Hasičský činitel, továrník, mecenáš, sběratel, obdivovatel Alp. Ústecký kraj, 2020. 177 str. Neprodejné.