CZ/DE/EN

Výstavy

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ V BÍLCE POD MILEŠOVKOU


Zpět na seznam...

výstavy

8. 9. - 9. 10. 2022 / III. výstavní místnost teplického zámku
Aktivity v letech 1996-2021

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 7. září v 17 hodin. O hudební vystoupení se postará Krušnohorský pěvecký sbor a žáci Základní školy v Žalanech pod vedením paní učitelky Moniky Havlíčkové. 

FOTOGALERIE

 K výstavě byl vydán katalog, který lze na výstavě zakoupit za 400,- Kč.

Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou je pokračovatelem Občanského sdružení pro znovuobnovení kapličky a obnovení návsi v Bílce, které se zasloužilo o opětovnou výstavbu kaple svatého Václava, jež probíhala mezi lety 1996-2000 a je dílem architekta Ivana Noska, sochaře Jana Koblasy a mnoha dalších místních i cizích pomocníků. Díky spolku od kapličky na návsi v Bílce od téhož roku vede tzv. Cesta přátelství (Freundschaftsweg), lemovaná čtrnácti díly sochařů z Čech a Německa, jež symbolicky obnovují narušené česko-německé vztahy po poválečném odsunu německých obyvatel z pohraničí. Impozantní sochařská díla jsou rozmístěna podél dvou cest vedoucích z Černčic a z Bořislavi, které se v Bílce u kapličky symbolicky spojují a pokračují společně k úpatí Milešovky.

Aby mohl spolek plnit své poslání a kontinuálně informovat veřejnost o chráněné oblasti Českého středohoří a přispívat k její ochraně a výzkumu, obnovil v roce 2000 u kapličky v Bílce tradici konání svatováclavské slavnosti, která se zde každoročně na podzim pořádá dodnes. Stala se místem setkávání lidí, kteří usilují o kultivaci krajiny i společnosti a uvědomují si, že významnou roli v této obnově hraje kultura, výchova a vzdělávání. Součástí slavností tak nejsou jen trhy s regionálními produkty, ale vždy také vystoupení místních školáků, výstavy, koncerty, přednášky a workshopy. Na programu slavnosti se společně podílejí regionální spolky, vzdělávací, zájmové a další organizace.

Spolupráce teplického muzea a spolku započala v roce 2013, kdy muzeum spolu s Ústavem urbanismu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze otevřely v Jízdárně teplického zámku výstavu Cestou okolo Milešovky. Výstava vznikla z podnětu architekta Ivana Noska, který navrhl studentům architektury, aby zpracovali vybrané obce na úpatí Milešovky z krajinářského a urbanistického hlediska s ohledem na historický vývoj prostoru a ochranu přírody a krajiny. Teplické muzeum doplnilo výstavu pod vedením knihovnice Jany Perutz Michlové a představilo dominantu Českého středohoří - Milešovku prostřednictvím archeologických nálezů, přírodovědných artefaktů a ohlasů v literatuře a výtvarném umění. Výstava byla velmi úspěšná a podařilo se jí přispět ke změně dosud zažitého pohledu na krajinu severních Čech jako na zdevastované území, kde není žádná příroda a lidé zde nemají vztah ke krajině a nestojí o jakoukoliv její obnovu.

Bývalá vedoucí muzejní knihovny Jana Perutz Michlová se za Regionální muzeum v Teplicích zúčastnila několika ročníků Svatováclavské slavnosti v Bílce, aby zde podpořila vůli muzejníků k další spolupráci se spolkem. Například v roce 2016 zde promluvila o odkazu sv. Václava a jeho obrazu nejen v literatuře.

Spolupráce pokračovala výstavou výtvarných děl studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a žáků Základní školy a Mateřské školy Žalany, vytvořených v krajině Českého středohoří, která se konala v roce 2018 ve III. výstavní místnosti teplického zámku a byla věnována nedávno zesnulému Janu Koblasovi (1932-2017). Výstava byla nazvána Strom a člověk v krajině Českého středohoří a představila různé autorské přístupy k tématu krajiny. Mladí umělci dané téma zpracovali prostřednictvím klasické kresby, malby, akvarelu či frotáže, ale i moderními videoinstalacemi, velkoformátovými fotografiemi a audiovizuálními díly.

Na výstavu studentů v roce 2019 navázala výstava děl známých malířů, kteří považovali ztvárnění Českého středohoří za uměleckou výzvu pro svůj talent (Karel Kupka, Václav Šrůtek, Jan Kalous, František Doležal, František Hora ad.). Součástí výstavy byly též panoramatické fotografie Jaroslava Poncara a méně známé ale výborné perokresby Zdenky Kunčarové, roz. Zymákové. Výstava připomněla, že jedinečná krása Českého středohoří, spočívající v nevyčerpatelné proměnlivosti krajinných panoramat, lákala umělce od samotných začátků probuzení romantického zájmu o krajinu a přírodu.

Na rok 2020 byla naplánována výstava k 20. výročí realizace Cesty přátelství, která by připomněla nejen historii jejího vzniku, ale představila by všech 14 autorů monumentálních sochařských děl. Výstava mohla být příležitostí k opětovnému setkání tvůrců a obnovení diskuze o poslání tohoto projektu a jeho výsledcích a budoucím osudu. Bohužel její přípravu ukončilo vypuknutí celosvětové pandemie koronavirové choroby.

Jsme rádi, že letos můžeme opět pokračovat ve spolupráci a pozvat Vás na teplický zámek společně se Spolkem přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou na výstavu, která představí jeho aktivity v letech 1996-2021.

Foto: Filip Nosek