CZ/DE/EN

Výstavy

Nad mořem, pod mořem


Zpět na seznam...

výstavy

11. 5. - 29. 8. / II. výstavní místnost

Výstava představuje kolekci sbírkových předmětů uložených v zoologických depozitářích teplického muzea, které spojuje téma moře.

Vystavené exponáty se do muzejních sbírek dostaly v různou dobu. Ze starých sbírek bez jasného původu jsou v muzeu deponovány exempláře ostnokožců, láčkovců, vzorky korálů, humr, langusta, kraby a čelisti žraloka a pilouna.

V letech 1913-1914 věnoval muzeu továrník Julius Heller z Teplic sbírku mořských měkkýšů. Jednalo se téměř o 600 kusů mořských ulit, lastur a schránek hlavonožců. Menší sbírku daroval muzeu také císařský rada Friedrich Rossmány z Teplic. Exponáty na výstavě pocházejí také z rozsáhlé sbírky mořských měkkýšů (573 druhů) J. Schwarzera, vrchního inspektora dráhy, který jednak nakupoval materiál u firmy Hermann Rolle v Berlíně, ale také podnikal v letech 1908, 1911 a 1913 sběrné cesty po severní Africe a jižní Evropě. 

Nedílnou součástí výstavy je také ukázka daru manželů Kunrtových z roku 2016, který zahrnoval přes dva a půl tisíce ulit mnoha čeledí mořských měkkýšů, úhledně uložených do černých sbírkových krabic. Sbírka manželů Kunrtových je pečlivě uspořádaná a zpracovaná, včetně vzorové pomocné dokumentace. Pohled do sbírkových krabic je tak zážitkem i pro úplného laika. Spolu se sbírkou lastur nám byla darována také kompletní řada prvních 80 čísel časopisu Voluta, vydávaného už od roku 1996 Českým klubem sběratelů lastur.

Miroslav Žemlička, kurátor výstavy

Výstava je otevřena v úterý až pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu, ve svátek a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

Fotogalerie výstavy