CZ/DE/EN

Výstavy

Křišťálové vzpomínky aneb skleněné dárky z cest


Zpět na seznam...

výstavy

27. 5. – 18. 9. 2022 / výstavní místnosti teplického zámku
Výstava u příležitosti letošního Mezinárodního roku skla, vyhlášeného Organizací spojených národů. Teplické muzeum je součástí sklářského kraje. Tradice výroby skla v našem regionu sahá až do 14. století. Z bohatých muzejních sbírek jsme zvolili předměty, které se tematicky vztahují k lázeňství – suvenýry.
Lázeňské město Teplice bylo vždy střediskem kulturního a uměleckého života. Sjížděli se sem řemeslníci a umělci z dalekého okolí, kteří se snažili v čase lázeňské sezóny prodat své umění lázeňským hostům. Mezi nejčastější zboží patřily skleničky s rytými motivy Teplic a blízkého okolí, které rytci zhotovovali podle grafických předloh. Dalšími oblíbenými suvenýry se staly skleněná těžítka, bižuterie a další drobné dárky ze skla. Tradice skleněných dárků přetrvala až do současnosti a je vždy spojena s výjimečnou zručností českých sklářů.
Výstava přibližuje zpracování skleněné hmoty nejen hutními – horkými technikami, ale také následnou rafinaci (dekorování) – studenými technikami. Studené techniky na výstavě prezentuje kolekce rytého dárkového lázeňského skla, kterého muzeum ve svých sbírkách spravuje přes 500 kusů. Zástupcem horkých technik je sklárna ve Mstišově s ukázkou souborů hutního skla, které se proslavilo na světových výstavách v 60. letech 20. stol. Mstišovská sklárna původně produkovala také skleněné tyče, které sloužily jako polotovar pro jabloneckou bižuterii a výrobu vinutých perlí. Tato technika je proto na výstavě také zastoupena. Mimo vystavených předmětů se návštěvníci rovněž seznámí s jejich výrobním postupem.

Součástí doprovodného programu budou přednášky o rytém a mstišovském skle a dětské letní dílny.

K výstavě také vyšel dotisk již vyprodaného katalogu SKLO ZE MSTIŠOVA z roku 2019, který si zájemci mohou na výstavě zakoupit za 150,- Kč.

Kurátorky výstavy: MgA. Jitka Bažantová, MgA. Iva Kolorenčová

kudyznudy-RGB.jpg