CZ/DE/EN

Exponát měsíce

2022/7 : Bronzová zoomorfní plastika v podobě koníka


Zpět na seznam...

exponát měsíce

Exponát měsíce července / foyer teplického zámku / vstup zdarma

Na počátku roku 2021 byla nedaleko Libochovan (okr. Litoměřice) nalezena bronzová zoomorfní plastika v podobě koníka. Předmět ležel téměř na povrchu pole, respektive v hloubce dva centimetry pod dnešním povrchem. Nález byl předán do rukou autora tohoto textu a stal se nedílnou součástí sbírek Regionálního muzea v Teplicích.

Nálezy zoomorfních a antropomorfních bronzových plastik jsou všeobecně spjaty s náboženským myšlením v době bronzové a halštatské. K tomu přispívá fakt, že většina těchto plastik je zdobena sluneční symbolikou. Námi prezentovaný exemplář však uvedenou výzdobu postrádá.

Zmíněné plastiky patrně vypovídají o tehdejším mytickém bestiáři, jelikož ne ve všech případech je lze bezpečně blíže zoologicky klasifikovat, což možná platí i v našem případě. Za přispění trochy fantazie připomíná náš exemplář spíše bájného Hipogryfa.

V reálném kontextu můžeme bronzovou plastiku přiřadit ke kultuře lužické, která se v Libochovanské kotlině vyvíjela poněkud specificky, respektive samostatně, a na rozdíl od jiných lužických sídelních okrsků zde přetrvávala i v následujícím období. Chronologicky ji lze zřejmě datovat na samý závěr doby bronzové až do doby halštatské.

PhDr. Jindřich Šteffl, Ph.D., archeolog