CZ/DE/EN

Exponát měsíce

2022/5 : Pohlednice se vzducholodí nad Teplicemi


Zpět na seznam...

exponát měsíce

Exponát měsíce května / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Pohlednice vznikly přibližně v sedmdesátých letech 19. století. Zpočátku na nich byly tištěny reklamní náměty, ale s nárůstem masové produkce pohlednic na nich začaly převládat pohledy na města, důležité budovy, lázně, krajiny, přírodní scenérie a další místopisné zajímavosti. Postupně se rozšířila i tématika historická, národopisná, vlastenecká, náboženská, politická a technická. Nechybělo ani zachycení přírodních pohrom, důlních katastrof a požárů. Další základní okruh vytvořily pohlednice blahopřejné, ať už posílané k osobním či rodinným událostem nebo ke svátkům kalendářního cyklu, pohlednice s různými žánrovými výjevy a motivy.
Pohlednice nejen že přeposílají blahopřání, konvenční pozdravy z cest nebo zcela osobní sdělení, ale působí i svou obrazovou stránkou. Proto se obrázkové pohlednice setkávají s mimořádnou oblibou a nakladatelé se předháněli a předhání v nápaditém provedení, jež je někdy dokladem dobového vkusu či v mnoha případech i nevkusu.
Na pohlednice s topografickým námětem se zasazují např. lidé v dobovém oblečení, státníci, rodinka s kufry na výletě do Teplic a další originální náměty k ozvláštnění pohlednic, které mají vést k jejich lepšímu prodeji.
A tak se setkáváme s oblíbeným typem pohlednice s představami o vzhledu měst v budoucnosti, např. na Doubravskou horu vede komunikace i s tunelem, nad ní se vznáší balon, nebo Teplicemi protéká řeka, přes kterou se klene most a stávají se přístavem pro parníky, vyhlídkové lodě a nad tím vším se vznáší vzducholoď.
Vzducholoď Zeppelin na prezentované pohlednici, s běžným snímkem Šanovského parku a okolních významných budov, je též přimalovaná, ale 4. května 1917 nad městem skutečně přeletěla. Ale očekávané davy vzrušených diváků se v důsledku probíhající války nekonaly. Na celou událost zůstala jen nostalgická vzpomínka v podobě této pohlednice.
Nina Holánová