CZ/DE/EN

Exponát měsíce

2022/11 : Záhadné předměty z historické sbírky


Zpět na seznam...

exponát měsíce

Exponát měsíce listopadu / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Na měsíc listopad jsme připravili zajímavé a poněkud záhadné exponáty. Zároveň bychom si s Vámi rádi vyměnili roli. Tentokrát se od nás nedozvíte určení předmětu, naopak od Vás uvítáme každý podnět, směřující k jeho identifikaci a účelu. Ano, přiznáváme, že si nejsme jistí, k čemu předměty sloužily. Nějaké tipy však máme, ale zatím neprozradíme a necháme pracovat Vaši fantazii. Jedná se o sbírkové předměty ze starého muzejního fondu, které byly součástí muzejní sbírky ještě před druhou světovou válkou a nebyly odborně popsány.

Dřevěný „obojek“
Předmět z tvrdého dřeva, opatřený hnědým nátěrem. V ploše a po okrajích je ozdobně vyřezáván lidovými motivy a opatřen monogramem. Na vrcholu ohybu je obdélný průřez. Konce jsou provlečené a pevně zaklesnuté do sebe a pravděpodobně je nelze opakovaně rozepínat a spínat.

Měřidlo ve tvaru tužky osmiúhelníkového průřezu, dřevo + umělá hmota
Měřidlo je duté, na obou koncích je opatřeno odšroubovatelnými uzávěry s oboustrannými závity. Na ploše je zobrazena měřící stupnice, částečně číselně okótovaná. Vzdálenost mezi jednotlivými čísly odpovídá rakouské délkové míře palci, tj. 2,633 cm. Do měřidla je vložen nožík se závitem.

Mosazná „hvězdice“
Předmět, složený z paprskovitě rozmístěných drátků, na konci ohnutých směrem dovnitř a upevněných do rukojeti s posuvným ručním mechanismem. Posouváním se zužuje a rozšiřuje rozpětí husté řady drátků.

Mosazná koule
Mosazná nádobka ve tvaru koule, rozdělená na poloviny se středovou přepážkou. Povrch koule je zdoben tepanými ornamenty orientálního charakteru. Koule je opatřena okem k zavěšení.

Pavlína Boušková, kurátorka sbírky historie RMT