CZ/DE/EN

Exponát měsíce

2022/1 : Využití kostí a parohů v pravěku


Zpět na seznam...

exponát měsíce

Exponát měsíce ledna/foyer teplického zámku/vstup zdarma

Využití kosti a parohu v pravěku

Kosti a rohy začal člověk využívat na výrobu pracovních nástrojů a ozdob již ve starších obdobích pravěku. Materiál k výrobě těchto předmětů byl k dispozici z chovu domácích zvířat, především hovězího dobytka, prasat, koz nebo ovcí. Lidé využívali původního tvaru kostí k výrobě nástrojů na opracování měkčích materiálů - dřeva, kůže ze zvířat a kůry stromů. Vznikaly tak různé bodce a nože, vyhlazením povrchu pak hladidla, nařezáváním hřebeny. Povrch těchto předmětů byl často zdoben rytou výzdobou. Produkce z kostí a parohů spočívala ve výrobě šídel, jehel, hladidel, hřebenů nebo hudebních nástrojů a ozdob.

Nástroje a ozdoby z kostí a parohů nacházíme v průběhu archeologických výzkumů na tzv. sídlištích. Objevují se v areálu obytných domů, polozemnic nebo v odpadových jamách, kam lidé vyhazovali zbytky z domácnosti nebo opotřebované předměty. Nejčastěji se nacházejí šídla, bodce a hladidla. Vzácnější jdou objevy hřebenů, ozdob našívaných na textilní oděv nebo kostěné závěsky a náramky. Nejvzácnějšími nálezy jsou hudební nástroje, nacházejí se především celé kusy nebo zbytky píšťal.

Jako exponát měsíce ledna si ve foyer teplického zámku můžete prohlédnout nálezy - šídla, jehlice, hladidla, hřebeny, kostěné brusle a píšťalu z archeologických výzkumů z Teplicka.

Na obrázku je zachovalá ženská hřebenová ozdoba do vlasů se středovým provrtem držadla z doby římské z období cca 1. století po Kr., objevená v Hrobčicích.