CZ/DE/EN

Aktuality

Z umění muzejních konzervátorů


Zpět na seznam...

Aktuality

Konzervátoři teplického muzea zachránili obsah schránky, která byla objevena při nedávném bourání staré školy ve Světci. Po opatrném rozložení několikrát složené listiny, která byla uložena spolu s mincemi v kovové schránce v základním kameni budovy, konzervátoři zjistili, že pochází z roku 1877. Do resturování listiny se pustila konzervátorka papíru Kateřina Dlabačová. Vrchní část listiny byla vlivem zatečené vody, mikrobů, rzi a také přístupu vzduchu a polutantů po otevření schránky, v pokročilém stádiu degradace. Papír se při sebemenším tlaku drolil, na mnoha místech se již zcela rozpadl a lícovou stranu pokrýval mech a další nečistoty. V takové situaci se již téměř nedalo nic dělat, ale po konzultaci s kolegou Jirkou Wolfem restaurátorka po několika složitých operacích (podrobném průzkumu papíru, pečeti a použitých inkoustů, desinfekci, zmražení, koupání, odkyselování atd.), listinu odborně podlepila a sestavila téměř celý německy psaný text, který tak mohl být přeložen. O konzervaci mincí a schránky se postarali konzervátor Miloš Pecka a vedoucí konzervátorského oddělení Kamila Kováčová Zítová, takže mohl být tento zrestaurovaný vzácný doklad k historii obce Světec opět předán starostce Barboře Bažantové, která jej dle doporučení konzervátorů uložila tak, aby byla uchován pro další generace.
Překlad listiny
V roce 1877 v ... František Josef I. ... v září ...
... slavnostní položení základního kamene při ... uskutečněné v místě Světec znovuobnovené školní budovy ... postavené na místě starého zbořeného školního domu ... vysoce ctěnému panu kardinálovi knížeti arcibiskupovi Bedřichu Schwarzenbergovi jako vysokému školnímu patronovi ze světeckého panství na způsob daru přenechaného stavebního areálu. Pan R. Wettstein, stavitelský mistr ve Štrbicích vytvořil stavební plán, pan Anton Erler v Nových Verneřicích vedl a převzal provedení stavby, završené obvyklými údery kladívka. 
Podepsáni Anton a Albín Erler, vedoucí stavby, P. Benedikt Franzl, duchovní administrátor
Razítko Obecní rada ve Světci
Podpisy radních ... Pusch, ... Diewock, Eduard Pusch, Josef Führmann, Josef Hons, Josef Schermann, Matthias Böhm 
Dále podepsáni Emil Schubert, místní školní inspektor, Franz Wunsch, řídící učitel
Přeložil PhDr. Jiří Wolf