CZ/DE/EN

Aktuality

Výsledky archeologického výzkumu zbořené kaple na Předním Cínovci


Zpět na seznam...

Aktuality

V říjnu uskutečnilo z podnětu historika Jana Kvapila archeologické oddělení teplického muzea pod vedením Lucie Kursové zjišťovací archeologický výzkum dnes již neexistující kaple Navštívení Panny Marie na Předním Cínovci (postavena 1887). Výzkumu předcházelo geofyzikální měření, na jehož základě byly položeny dvě k sobě kolmé sondy tak, aby zachytily kapli v ose sever - jih a východ - západ. Likvidace kaple na počátku 50. let byla velmi důkladná a kusy zdiva byly odvezeny. Přesto se podařilo najít obvodové zdivo, dlažbu kaple ve dvou vrstvách a četné fragmenty skla (malovaného) z okenních tabulí. Zasvěcení kaple Navštívení Panně Marii vychází z pozdně gotického oltáře, který byl do kaple věnován z kostela ve Fürstenau a po jejím zbourání a dalších poutích nakonec umístěn v expozici teplického muzea. Zde ho můžete spatřit v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem denně kromě pondělí každou celou hodinu od 10 do 17 hodin (kromě ve 12:00).