CZ/DE/EN

Aktuality

Rentgenologická laboratoř je v provozu


Zpět na seznam...

Aktuality

V odborném pracovišti Regionálního muzea v Teplicích, které nedávno vzniklo v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách u Teplic, se nepřetržitě provádějí odborné analýzy na specializovaných přístrojích pro další muzea, nejrůznější organizace i soukromé osoby. Konkrétně se jedná například o spektrometr (na fotografii), který je určen k analýze prvkového složení předmětu. Na ukázku práce s tímto přístrojem vedoucí konzervátorského oddělení teplického muzea Kamila Kováčová Zítová vybrala archeologický předmět, jehož analýza je součástí zakázky pro jinou instituci. Díky zjištění prvkového složení předmětu je snadné navrhnout správný postup jeho dalšího ošetření a zároveň ho lze využít k badatelské činnosti v archeologii. 

Více na Rentgenologická laboratoř (zamek-teplice.cz)