CZ/DE/EN

Aktuality

Podělte se s námi o své objevy!


Zpět na seznam...

Aktuality

V průběhu listopadu 2020 byl při rekonstrukci podlah v rodinném domě v Hrobu nalezen unikátní ručně vyrobený plakát, který informuje o konání plesu Základní devítileté školy v Hrobě. Plakát pochází z roku 1969 a je jedinečný zvláště svou vysokou vypovídací hodnotou. Zpravuje nás nejen o samotné akci, ale také o výši vstupného, místu konání, organizaci zábavy i o kapele, která zde k tanci hrála. Podobné nálezy pomáhají zvýšit povědomí o běžném životě v regionu a jsou tak vítanými přírůstky v muzejních sbírkách zaměřených na dějiny Teplicka po roce 1918. Tyto sbírky reprezentují v Regionálním muzeu v Teplicích zvláště podsbírky „Historická dokumentace“, zaměřená na dvoj- a trojrozměrné předměty datované po roce 1918 a „Fotografie z období od roku 1918 po současnost“, jejichž kurátorem je Mgr. Jindřich Zajíc. Pokud byste měli doma podobné artefakty, upomínající nejen na přelomová období v dějinách našeho regionu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi uvítáme předměty, které vypovídají o každodenním životě, kulturní, hospodářské, politické a sociální situaci, stejně jako o urbanistickém vývoji jednotlivých obcí a měst Teplicka. Pokud byste byli ochotni podělit se s námi o taje Vašeho rodinného archivu, i v případě pouhého pořízení reprodukcí dochovaných předmětů, neváhejte kontaktovat kurátora sbírek moderních dějin Jindru Zajíce a to nejlépe e-mailem: zajic@muzeum-teplice.cz, popř. telefonicky: 412 359 021.