CZ/DE/EN

Aktuality

Nová archeologická publikace


Zpět na seznam...

Aktuality

Rašovice - hromadný nález z mladší doby bronzové

Na začátku roku 2022 vydal Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. knihu s názvem Rašovice - hromadný nález z mladší doby bronzové, jejímž spoluautorem je archeolog teplického muzea Jindra Šteffl. Publikace shrnuje nálezové okolnosti, popis předmětů a interpretaci depotu z mladší doby bronzové, který v roce 2016 objevil na k. ú. Rašovice u Kalovic (místní část města Úštěku, okr. Litoměřice) pan Václav Válek pomocí detektoru kovů. Depot obsahoval celkem 48 artefaktů o hmotnosti bezmála deseti kilogramů, jednalo se o 26 bronzových kruhů, 9 sekerek, 9 srpů, 2 nože, dláto a hrot kopí. Jelikož se nálezce ihned obrátil na profesionální archeology, podařilo se při vzájemné spolupráci zachytit veškeré nálezové okolnosti depotu, které jsou (mimo jiné) důležité pro jeho interpretaci. Kniha je zajímavá také tím, že popisuje metody lokálního čištění bronzových předmětů pomocí gelu, jejich chemické složení a traseologickou analýzu. Konzervaci celého nálezu zajistila muzejní konzervátorka Monika Fricová a řadu fotografií do publikace pořídila Anita Kadlecová, která zajišťuje dokumentaci archeologických sbírek teplického muzea.

Cena publikace je 250,- Kč a lze ji zakoupit v recepci teplického muzea (foyer teplického zámku) nebo ji zasíláme na dobírku a na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 120,- Kč, na fakturu 80,- Kč).