CZ/DE/EN

Aktuality

Napůl samice, napůl samec


Zpět na seznam...

Aktuality

Motýlí zvláštnosti I.
Denní motýli jsou námi pozitivně vnímáni a oproti jinému hmyzu se nám dokonce i líbí. Jedním z takových motýlů je modrásek. V Českém středohoří bylo zjištěno na dvacet druhů modrásků, kde samci mívají většinou modrou barvu v různém jejím odstínu. Samice bývá naopak povětšinou hnědá, mnohdy s oranžovými skvrnami (pohlavní dimorfismus). Nejhojnějším druhem modráska doposud zůstává modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), který může žít i na uměle vytvořených stanovištích. Některé formy samic tohoto druhu mohou mít na křídlech modré zbarvení.
Gynandromorf je označení geneticky vadného jedince, který se častěji vyskytuje právě u hmyzu. Každý organismus začíná jako jediná buňka – zygota. Ta se následně dělí a předává genetickou informaci. Jedna buňka odpovídá za levou stranu motýla a druhá za pravou. Následné dělení dává vzniknout vrchní a spodní části stran motýla. U motýlů má samec chromozom XX a samice X. Pokud se samčí buňka XX špatně oddělí, zůstanou v jedné buňce chromozomy XXX (což je samec) a v druhé buňce jen chromozom X (samice). Potom si každá strana kopíruje svojí genetickou informaci. Takto vzniklý jedinec je složen ze samčích a samičích buněk a polovina motýla má pak samčí znaky a druhá samičí. Pokud se chromozomy špatně oddělí později, mohou mít obě strany znaky samčí a samičí, nebo může být rozdílná pouze některá jeho část. Tyto anomální jevy se v přírodě vyskytují velice vzácně.
Miroslav Žemlička, kurátor zoologických sbírek