CZ/DE/EN

Aktuality

Listopad 1989 v Teplicích


Zpět na seznam...

Aktuality

11. 11. 1989
Ráno 11. listopadu 1989 se občané Teplic probudili opět do inverzního počasí. Již od 8. listopadu rezonovala v Teplicích výzva k účasti na shromáždění na náměstí Zdeňka Nejedlého (pozdějším Benešově nám.). Několik týdnů trvající inverze podnítila řadu obyvatel k účasti na tomto setkání, o němž informovaly ilegálně vyvěšené plakáty šestnáctiletého učně Zbyška Jindry a jeho přítele Jindřicha Uhlíře. Na dnešním Benešově náměstí u fontány se toho odpoledne sešlo několik stovek lidí. Přesný údaj není znám, ale uvádějí se čísla mezi 400 – 800 účastníky. Setkání přerostlo v první ze tří nepovolených demonstrací upozorňující na stále se zhoršující ekologickou situaci v regionu. Bezpečnostní složky byly zaskočeny a tak se také povedlo po rozpačitém začátku demonstrace rozhýbat dav k prvnímu pochodu městem. Demonstrující se vydali do Masarykovy ulice, následně zahnuli do Husitské ulice a prošli kolem budovy okresního národního výboru a dále ulicí 28. října k budově Okresního výboru Komunistické strany Československa (objekt za dnešním OC Galerie) a dále na Zámecké náměstí, kde se zbytek demonstrujících rozešel. Demonstraci provázelo skandování hesel jako „Chceme čistý vzduch! Nechte nás dýchat! Chceme zdravé děti!“. Rovněž zde také padly návrhy na opakování setkání druhý den, tedy 12. listopadu od 16:00 opět na dnešním Benešově náměstí.

12. 11. 1989
Po první teplické ekologické demonstraci 11. listopadu 1989 vládla v Teplicích napjatá atmosféra i následující den. Uskutečnění další demonstrace neplánovaně svolané na 12. listopadu se potvrdilo před čtvrtou hodinou odpoledne, kdy se na dnešním Benešově náměstí kromě příslušníků bezpečnostních složek začali objevovat i první demonstranti. Po krátkém shromáždění se dav demonstrujících dal opět na pochod teplickými ulicemi zahalenými do inverzní mlhy. Průvod směřoval po Masarykově ulici směrem k Šanovu Jankovcovou ulicí. Tam došlo k prvnímu kontaktu se zástupci ozbrojených složek a demonstrující byli rozděleni do dvou proudů, které následně ustupovali zpět ve směru příchodu. Následně se oba proudy spojily a dav se vydal ulicí 28. října, kde byl v horní části zastaven příslušníky SNB. Zástupkyně městského národního výboru Dagmar Stupková vyzývala demonstrující k rozchodu a upozorňovala na nepovolenou demonstraci. Roli zprostředkovatele mezi demonstrujícími a příslušníky SNB vzala na sebe Ing. Jana Dvorská, profesorka teplického gymnázia. Té se nakonec podařilo přesvědčit zástupce jak demonstrujících, tak SNB o poklidném ukončení demonstrace s tím, že u ní v bytě proběhne schůzka, kde bude sepsána petice s požadavky demonstrantů. Přesto došlo při průchodu demonstrujících policejním kordonem na náměstí k zatýkání a napadení několika demonstrantů, kteří byli odvezeni na stanici. Snad nejhůře dopadl student Lubomír Voleník, jehož otec byl o několik měsíců ve svobodných volbách zvolen poslancem. Nyní však musel za synovu účast na demonstraci zaplatit 500 Kčs pokuty. Na petiční schůzce v bytě manželů Dvorských se sešli Petr a Eva Veselských, Jan Kubáň, Ladislav Gatial a Petr Kerschovski. Ještě téhož večera byli účastníci této schůzky odvezeni k výslechu.

13. 11. 2989
Dne 13. listopadu 1989 v dopoledních hodinách byla předsedovi městského národního výboru v Teplicích Vladimíru Flaškovi předána petice, která byla sepsána na základě schůzky u manželů Dvorských předešlého dne po druhé teplické ekologické demonstraci. Ta mimo jiné obsahovala požadavek na uspořádání veřejného mítinku o stavu životního prostředí v regionu. Petice měla následující znění: „Žádáme vedení města, aby v co nejkratším termínu uspořádalo na veřejném prostranství oficiální setkání s občany, na kterém nám všem vysvětlí, jakými konkrétními opatřeními hodlá současnou kritickou situaci řešit.  Jedná se o stav, jehož řešení nelze již déle odkládat. Problém se týká nás všech, myslíme si proto, že mají občané dostat možnost o řešení těchto palčivých problémů spolurozhodovat.“ Při předání petice byli zástupci demonstrantů upozorněni na to, že pokud dojde opětovně k pokračování demonstrací, bude započato s represivními zásahy. K pokračování skutečně došlo. Ke čtvrté hodině odpolední se na náměstí opět sešel dav demonstrujících, který se zde setkal s připravenými jednotkami veřejné bezpečnosti z Teplic, Mostu, Loun a Litoměřic a s jednotkami Sboru národní bezpečnosti, především pak pořádkové jednotky a pohotovostního útvaru Unčín a posilami z Ústí nad Labem. Došlo tak k uzavření všech východů z náměstí mimo ulici Školní, kudy byli demonstrující vytlačeni a dali se na pochod k budově OV KSČ, kde byl jejich hlasem vyvolán tehdejší tajemník Antonín Váňa, který slíbil uskutečnění ekologického mítinku 20. listopadu 1989 na zimním stadionu. Příslib dialogu je možné brát jako zásadní obrat v komunikaci s vládnoucí nomenklaturou. Do té doby podobný krok nebyl vůbec myslitelný a tento úspěch teplických demonstrací je nesporným důkazem o bezradnosti režimu, který do té doby držel moc pevně v rukou.

Pokud byste měli osobní vzpomínky či doklady a fotografie k dané době a demonstracím, oceníme, pokud byste se s nimi chtěli s námi podělit, ať již poskytnutím výpovědi, kopie či originálů k zařazení do sbírek muzea. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat na tel.: 412 359 021, popř. na emailové adrese: zajic@muzeum-teplice.cz.

Snímky Romana Fišera a Františka Kornalíka zachycují ekologické demonstrace a jejich průběh přímo na Benešově náměstí v poslední den jejich konání tedy 13. listopadu 1989.

Jindřich Zajíc, kurátor sbírky novodobých dějin