CZ/DE/EN

Aktuality

Kniha UMĚNÍ V NOUZI byla nominována na cenu Gloria musaealis za rok 2020


Zpět na seznam...

Aktuality

Kniha UMĚNÍ V NOUZI?! byla nominována v národní soutěži muzeí a galerií ČR na cenu Gloria musaealis v kategorii muzejní publikace roku 2020!
Regionální muzeum v Teplicích získá některou z cen národní soutěže Gloria musaealis za publikaci o německočeském meziválečném umění. Nominaci získalo v konkurenci dalších 33 titulů muzeí a galerií z celé České republiky.

Blahopřejeme kolegyni a editorce publikace PhDr. Bohuslavě Chleborádové i ostatním spoluautorům.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2020 proběhne ve čtvrtek 17. června 2021 od 14 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již devatenáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Loňský ročník probíhal od 1. ledna 2020 do 28. února 2021 a přihlásilo se do něj 56 muzeí a galerií s celkem 98 projekty. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2020 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2020 (33 projektů) a Muzejní počin roku 2020 (25 projektů). Do kategorie Muzejní publikace roku mohou být přihlášeny jen publikace tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědecko-výzkumné činnosti muzea.

Česko-německá kniha UMĚNÍ V NOUZI?! poutavě představuje snahu Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Teplice-Šanov vytvořit z Teplic jedno z center německočeského meziválečného umění. Sekce, působila v Teplicích v letech 1932–38 a cíleně se věnovala výstavní, akviziční i vzdělávací činnosti a sdružovala také laickou veřejnost, kterou učila rozpoznat a ocenit kvalitní moderní výtvarné dílo. Členům zprostředkovávala uměleckohistorické přednášky i různé výhody při získávání děl, odběru uměleckých časopisů nebo vstupech na výstavy. Uspořádala 19 výstav, vedla městskou galerii moderního umění a vybudovala jeho rozsáhlou muzejní sbírku.
V 10 kapitolách a dvou případových studiích, jejichž autory jsou vedle editorky Bohuslavy Chleborádové také Anna Habánová, Rainer Wandler a Klaus Mohr, přibližuje činnost teplické Sekce v širších kulturně společenských souvislostech nejen z regionálního hlediska, ale také v kontextu vývoje německočeského umění meziválečného Československa. Kapitoly jsou doplněny stručným biografickým slovníkem teplických výtvarných umělců a dalších vybraných osobností, soupisem výstav včetně seznamu vystavujících, seznamem vybraných členů Sekce i jmenným rejstříkem. Na 160 stranách je text knihy doplněn 157 reprodukcemi nejen uměleckých děl a archivních dokumentů, ale také pohlednic a fotografií tehdejších Teplic. Grafická úprava Jana Havla navozuje souznění s dobovou atmosférou, čímž byl splněn záměr vytvořit „muzejně galerijní“ publikaci upozorňující na opomíjené specifikum galerijních sbírek v muzeu.
Vydání teplické monografie se připojilo k dlouhodobým projektům dalších institucí, které přibližují tuto problematiku našich dějin umění. Kniha je věnovaná jednatelce Sekce Emmě Meisel, která zahynula v roce 1942 v Osvětimi.
Kniha vyšla za přispění Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR.

Chleborádová, Bohuslava (ed.). UMĚNÍ V NOUZI?! Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2020. 160 s. ISBN 978-80-85321-90-6.
Cena katalogu je 299,- Kč.

Publikaci lze zakoupit v recepci teplického muzea (foyer teplického zámku) nebo ji zasíláme na dobírku a na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 120,- Kč, na fakturu 80,- Kč).