CZ/DE/EN

Aktuality

Keramické akty z muzejních sbírek


Zpět na seznam...

Aktuality

V předsálí výstavní síně Jízdárna jsme pro návštěvníky připravili výstavu figurální keramiky ženských aktů, která tematicky koresponduje s právě probíhající výstavou fotografií herce a fotografa Hynka Čermáka. Většinu figur tvoří výrobky porcelánové manufaktury v Duchcově od 30. let až po 70. léta 20. století.
Ve 30. – 40. letech se v duchcovské manufaktuře výrazněji prosadila výtvarnice ELLY STROBACH KÖNIG (1908–2002). Známé jsou především její figury tančících žen nebo figurky buclatých dětí. Mnohé z jejích návrhů jsou v nabídce duchcovské porcelánky dodnes. V 60. letech dominoval výtvarnému umění tzv. bruselský styl, který se projevoval velmi dynamickým tvaroslovím. Typickou ukázkou z tohoto období je AKT JITRO od uznávaného výtvarníka JAROSLAVA JEŽKA (1923–2002). V 70. letech se stal důležitým návrhářem duchcovské porcelánky ak. soch. VLADIMÍR DAVID (1921–2017), pro něhož se ženské postavy staly nejčastějším námětem. Výrobky duchcovské porcelánky doplňuje VENUŠE S AMOREM z produkce porcelánové manufaktury v Míšni ze 70. let 19. stol., která byla zhotovena podle návrhu sochaře Ernsta Julia Hähnela (1811–1891) a výrazná postava TANEČNICE v secesním stylu z přelomu 19. a 20. stol. z rukou Eduarda Stellmachera, modeléra věhlasné trnovanské továrny na porcelán AMPHORA.
MgA. Jitka Bažantová, kurátorka sbírek užitého umění, RMT