CZ/DE/EN

Aktuality

3D model pozdně gotického oltáře Nanebevzetí Panny Marie


Zpět na seznam...

Aktuality

V expozici gotického a barokního umění teplického muzea zaujímá čelní místo pozdně gotický oltář Nanebevzetí Panny Marie zapůjčený z majetku Diecézního muzea v Litoměřicích. Oltář neznámých mistrů počátku 16. století pochází z poutního kostela v saském Fürstenau. Oltář se těšil velké úctě především katolíků, kteří k „milostnému obrazu“ přicházeli z české strany. Starý evangelický kostel byl roku 1883 zbořen a rozměrný oltář byl umístěn na radnici ve Fürstenau. Zde trpěl vedrem a suchem a proto se rada obce rozhodla věnovat oltář včetně menzy do nově zbudované mariánské kaple v Předním Cínovci. K předání došlo na podzim roku 1887. V poutní kapli byl oltář umístěn až do konce druhé světové války, kdy obec Přední Cínovec včetně mariánské kaple zanikly. Oltář byl přestěhován do barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Cínovci (Zadní Cínovec), kde byl umístěn až do 90. let 20. století. Poté byl oltář (dílo) z majetku římskokatolické farnosti Cínovec převezen do litoměřického biskupství do depozitáře Diecézního muzea v Litoměřicích a v letech 2004-2007 náročně restaurován. Po dohodě Biskupství litoměřického a Regionálního muzea v Teplicích je od 11. 2007 září vystaven ve stálé muzejní expozici na teplickém zámku. Jedním z aktuálních projektů Euroregionu Elbe/Labe, který spojuje lidi na sasko-české hranici, s cílem obnovit vzájemnou důvěru a přátelství a podpořit přeshraniční spolupráci, je virtuální obnova mariánské kaple v Předním Cínovci. Od 25. 6. 2022 si můžete pomocí chytrého telefonu nebo tabletu prohlédnout oltář a kapli v krajině Krušných hor, jako by tam stále byly. Přesná poloha je znázorněna na mapě, kterou najdete na www.elbelabe.eu/cz/projekty/kaple-predni-cinovec/. Pro ty, kteří nemohou místo navštívit nebo si oltář prohlédnout ve stálé expozici na teplickém zámku fotograf Pavel Matoušek připravil níže uvedený 3D model.